ห้องความรู้และข่าวสารค้าปลีก

การสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
หลังจากที่ได้ปรับปรุงร้านค้าให้สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วจุดแข็งของร้านค้าปลีกที่ไม่ควรมองข้าม คือการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

อ่านต่อ»
7 เทคนิคเปลี่ยนหน้าร้านค้าสู่ยอดขายหลักล้าน!
หน้าร้านค้า เปรียบเสมือน “หน้าตาของร้านค้า” หรือ “พนักงานขายทางอ้อม” ดังนั้น การจัดตกแต่งหน้าร้านค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้าร้าน

อ่านต่อ»
เรื่องชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม วางใจ Harvy Rack
ขอขอบคุณ บริษัท ริชแมกซ์อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด ที่ไว้วางใจ Harvy Rack ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ

อ่านต่อ»
สต็อกต่ำสุดที่เหมาะสม คือกำไรสูงสุด
“สต็อกสินค้า” เป็นตัววัดความสำเร็จของร้านค้านอกจากการเพิ่ม ยอดขาย เพิ่มกำไร จำนวนสต็อกที่เหมาะสมจะช่วยให้ร้านค้ามีเงิน หมุนเวียนและ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร

อ่านต่อ»
เทคนิคการจัดสต็อกสินค้าที่เหมาะสม
จำนวนสต็อกสินค้าที่เหมาะสมคือกำไรสูงสุดของร้านค้า

อ่านต่อ»
สต็อกสินค้า
“สต็อกสินค้า” เป็นตัววัดความสำเร็จของร้านค้านอกจากการเพิ่ม ยอดขาย เพิ่มกำไร จำนวนสต็อกที่เหมาะสมจะช่วยให้ร้านค้ามีเงิน หมุนเวียนและ ลดต้นทุนเพิ่มกำไร

อ่านต่อ»
การเลือกสินค้า สำหรับร้านค้าปลีก
ควรมีสินค้าและบริการหลายหลากตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด การเลือกจำนวนสินค้าแต่ละกลุ่มสินค้าได้อย่างเหมาะสม จะสามารถทำให้ร้านค้าได้ยอดขายและกำไรสูงสุด

อ่านต่อ»
แนวทางการจัดเรียงสินค้าในร้านที่ดี
ร้านค้า หลายๆ ร้านมีสินค้าครบ หลากหลาย และแตกต่าง แต่กลับละเลยการจัดเรียงสินค้า..

อ่านต่อ»
การตกแต่งร้านช่วยเพิ่มรายได้
การตกแต่งร้าน "เหมือนการแต่งตัว" การตกแต่งร้านเปรียบเหมือนการแต่งตัว จะทำให้คนอยากเข้ามาคุยด้วยหรือไม่ หรืออยากจะเข้าร้าน หรือไม่..

อ่านต่อ»
การจัดเรียงสินค้า
การจัดเรียงสินค้าที่ดี ต้องคำนึงความสะดวกสบายของลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละกลุ่มต่อเนื่องกัน เป็นการใช้พื้นที่แต่ละชั้นวางให้เป็นประโยชน์ และสร้างยอดขายสูงสุดให้ร้านค้า

อ่านต่อ»