line@ask
tel@
share

10 สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนทำคลังสินค้าใหม่

10 สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนทำคลังสินค้าใหม่

1. เลือกทำเลที่เหมาะสม ใกล้กลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง

2. ติดตั้งวัสดุกันความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของคลังสินค้า

3. จ้างผู้เชี่ยวชาญรายเดียวในการออกแบบคลังสินค้า เพื่อให้คลังสินค้ามีโครงสร้างการใช้งานที่สอดคล้องกัน

4. จัดวางอุปกรณ์โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายคลังสินค้า

5. คำนึงถึงความสะดวก ในการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง

6. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ได้มาตรฐาน เพราะผู้จัดการคลังสินค้าสามารถสังเกตการณ์ทำงานผ่านกล้อง และเมื่อเกิดปัญหาจะช่วยให้สามารถแก้ไขได้ทันที

7. การลงทุน "พื้น" ของคลังสินค้าเป้นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะถือเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้

8. ควรมีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสม ผู้ให้บริการควรใส่ใจกับรายละเอียดทุกขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อลดการเกิดปัญหาในอนาคต

9. มองคลังสินค้าแบบสามมิติ จะช่วยให้ออกแบบและใช้สอยพื้นที่คลังสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

10. นำแนวคิดแบบลีนโลจิสติกส์มาใช้ นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานแล้วยังลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป้นออกด้วย

*ขอบขอบคุณ ที่มาจาก : นิตยสาร LM

« กลับ