การใช้สีในงานโฆษณา เพื่อสร้างเอกลักษณ์และการจดจำ

การใช้สีในงานโฆษณา เพื่อสร้างเอกลักษณ์และการจดจำ

การใช้สีในงานโฆษณา “สี” เป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบทำให้เกิดทั้งอารมณ์และความหมายต่างๆมากมายในการสื่อสาร

หลายๆ แบรนด์มักจะใช้สีเข้ามาเป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างการจดจำ โดยใส่ลงในชิ้นงานโฆษณาประเภทต่างๆ ของตนเองอย่างเป็นระบบ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์, Multimedia, Out of home media, social media, ฯลฯ และชิ้นงานโฆษณาประเภทอื่นๆ อีกมากมาย ล้วนแต่มีการใช้สีเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่จึงเป็นอีกเหตุผลสำคัญที่องค์กรของคุณจำเป็นที่จะต้องหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของ การใช้ “สี” ในการสื่อสาร เพราะสีสามารถนำมาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ การจดจำแบรนด์ และเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร

 

ตัวอย่างการใช้สีในชิ้นงานโฆษณาเพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการจดจำ

 

ตัวอย่างการใช้สีเพื่อสร้างการจดจำในธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องจักรกลหนัก

สีที่ใช้ : เหลืองและน้ำเงิน โดยสีเหลืองเป็นสีที่นิยมใช้ในกลุ่มเครื่องจักรกลหนักทำให้ง่ายแก่การยอมรับละจดจำ
ส่วนสีน้ำเงินใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่มั่นคงและเป็นระบบระเบียบ นำมาจัดวางผสมกับ
ภาพและตัวอักษรบนพื้นขาวที่ดูเป็น Pattern ทำให้เกิดการจดจำได้ในชื่อของ Leadway Sumitomo

Company profile


Website


Newsletter


ตัวอย่างการใช้สีเพื่อสร้างการจดจำในธุรกิจ Leasing บริการเช่าซื้อรถแท๊กซี่
สีที่ใช้ : ส้ม เพื่อสื่อถึงความรวดเร็ว ความกระตือรือล้น ความทันสมัยเป็นองค์กรยุคใหม่ที่ให้บริการอย่างมืออาชีพ
พร้อมพื้นสีขาวที่ดูสะอาดตาเพื่อสื่อถึงความเป็นระบบและโปร่งใส่จริงใจ กลายเป็นเอกลักษณ์ให้คนจดจำได้ถึง
บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Company Profile


Website


ตัวอย่างการใช้สีเพื่อสร้างการจดจำในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายสายเคเบิ้ลนำไฟฟ้าและสายส่งสัญญาณ
สีที่ใช้ : สีแดง เพื่อสื่อถึงความเป็นผู้นำในอุตสากรรมนี้ และสื่อถึงลักษณะของสินค้าที่เกี่ยวกับพลังงานและการสื่อสาร
อีกทั้งสอดคล้องกับสีของ Logo บริษัทที่เป็นสีแดง

Company Profile


Website


ตัวอย่างการใช้สีเพื่อสร้างการจดจำในธุรกิจบริการขนส่งสินค้า
สีที่ใช้ : เหลืองและดำ เพื่อสร้างบุคลิกภาพให้แตกต่างออกไปจากคู่แข่งและดูเคร่งขรึมจริงจัง น่าค้นหา
ใช้สีเหลือมาประกอบให้ดูกระตือรือล้น และรวดเร็วซึ่งเป็นหัวใจหลักในธุรกิจขนส่ง

Company Profile


ตัวอย่างการใช้สีเพื่อสร้างการจดจำในธุรกิจบริการตกแต่งที่อยู่อาศัย
สีที่ใช้ : สีทอง เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่ง ความสวยงามและความหรูหรา

Company Profile


ตัวอย่างการใช้สีเพื่อสร้างการจดจำในธุรกิจจำหน่ายผลิตภัรฑ์เสริมความงาม
สีที่ใช้ : ขาวและชมพู เพื่อสื่อถึงความสวยงาม การดูแลเอาใจใส่ เสน่ห์และการมีสุขภาพที่ดี


ขอขอบคุณที่มาจาก : http://www.giant-point.com

« กลับ