line@ask
tel@
share

เช็ค ‘14 สถานที่เสี่ยง’ ใน 4 จังหวัด ใครไปต้องกักตัว

เช็ค ‘14 สถานที่เสี่ยง’ ใน 4 จังหวัด ใครไปต้องกักตัว

23 มีนาคม 2563

เช็คด่วน 14 สถานที่เสี่ยงในพื้นที่ 4 จังหวัด ทั้ง กรุงเทพฯ อุบลราชธานี ขอนแก่น และหาดใหญ่ หากใครไปในสถานที่ วันและเวลาดังกล่าว ให้กักตัวเองเพื่อรอดูอาการ และรายงานตัวตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด

และเมื่อวานน้ี (22 มีนาคม 2563) เวลา 19.30 สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่ชุมนุมชน โดยประกาศนี้จุดมุ่งหมายเพื่อส่งไปถึง ผู้ที่เคยไปในสถานที่ดังกล่าว ราว 14 แห่ง ใน 4 จังหวัดทั่วประเทศ ให้เฝ้าระวังอาการของตัวเอง ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปในสถานที่ดังกล่าว หรือรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

โดยประกาศนี้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงราว 14 แห่ง ใน 4 จังหวัด ดังนี้

158495446682

 

ขอบคุณบทความจาก : https://www.bangkokbiznews.com/

    « กลับ