line@ask
tel@
share

แผนผังร้านค้า

“แผนผังร้านค้า” การวางแผนผังร้านค้าที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการร้านค้าปลีกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการบริหารพื้นที่ภายในร้านให้มีประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายให้กับสินค้าทุกกลุ่มภายในร้านประโยชน์ของการวางผังร้านที่ดี

* ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านได้มากขึ้น
* เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า
* เพิ่มโอกาสในการขายเนื่องจากลูกค้าใช้เวลาอยู่ในร้านนานขึ้น
* ลดความสูญเสียที่เกิดจากการจัดเก็บสินค้า

เทคนิค 5 ประการในการวางแผนผังร้านค้า

1. ความกว้างทางเดินระหว่างชั้น ประมาณ 60-90 ซม. และความกว้างระหว่างตู้แช่กับชั้นวางควรกว้าง 90-120 ซม.
2. ชั้นกลางร้านควรสูงไม่เกิน 150 ซม. และชั้นวางริมผนังควรสูง 180 ซม.
3. ตำแหน่งตู้แช่ควรอยู้ด้านหลังร้าน และมองเห็นได้ชัดเจน
4. แคชเชียร์ควรอยู่บริเวณที่มองเห็นได้ทั่วร้าน และมีทางเข้าออกทางเดียว
5. ควรวางแผนผังร้านโดยแยกของกินออกจากของใช้


ที่มา : siammakro.co.th

« กลับ