สื่อสารผ่าน Point of Purchase (POP)


สื่อสารผ่าน Point of Purchase (POP)

การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point of purchase Communications) หรือ POP เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดอีกประเภทหนึ่งที่ทรงอาณุภาพในวันนี้ โดยตำราของอังกฤษ ส่วนใหญ่จะเรียกว่า Point of Sales แต่ฝั่งอเมริกาจะเรียกว่า Point of Purchase

ระหว่าง 2 คำนี้ POP เป็นคำที่ได้รับความนิยมมากกว่า POS เพราะคำว่า POP สะท้อนให้เห็นการให้ความสำคัญกับ “การซื้อของลูกค้า” มากกว่าการขายของผู้ชาย

การสื่อสาร ณ จุดซื้อ จึงมีความสำคัญ เนื่องจากเป็นด่านสุดท้ายของการตัดสินใจซื้อ

จากรายงานการศึกษาผู้บริโภค ณ จุดซื้อ จุดขาย สามารถแบ่งลักษณะลูกค้าได้ 4 กลุ่ม คือ

กลุ่มแรก กลุ่มที่ตั้งใจมาจากบ้านว่าจะซื้ออะไร ยี่ห้ออะไร เมื่อมาถึงร้านก็จะเดินไปที่ชั้นแล้วซื้อสินค้าใน Category หรือแบรนด์ที่ตัวเองต้องการ แล้วกลับบ้าน ในการเลือกซื้อว่าจะเป็นยี่ห้อใดนั้น ก็จะมีการวางแผนมาจากที่บ้าน

กลุ่มที่สอง กลุ่มที่กำหนดเฉพาะ Category แต่สินค้ายี่ห้ออะไรก็ได้ ผู้บริโภคบางคนอาจพิจารณาว่าสินค้าที่ซื้อนั้นมีของแจกของแถมหรือไม่ แล้วจึงตัดสินใจซื้อ

กลุ่มที่สาม กลุ่มที่ตั้งใจซื้อสินค้าอย่างหนึ่ง แต่เวลาไปซื้อกลับเลือกซื้ออีกอย่างหนึ่ง เช่น ตั้งใจจะไปซื้อกระโปรง แต่พอไปซื้อ กลับได้รองเท้า เป็นต้น

และกลุ่มสุดท้าย กลุ่มที่ตั้งใจไม่ซื้ออะไร แต่เมื่อไป แล้วซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เช่น ต้องการแค่ไปเดินเล่นที่ห้าง แต่เมื่อเห็นสินค้าน่าสนใจ จึงตัดสินใจซื้อ ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยหลายฉบับของต่างประเทศ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคจำนวน 60% ซื้อสินค้า เพราะถูกหลอกล่อด้วย POP

     สอดคล้องกับตำราการทำตลาดของซัพลายเออร์หลายๆ ราย ที่ระบุตรงกันว่า "ดิสเพลย์ที่โดดเด่น เห็นง่าย หยิบคล่องมือ นี้ มีส่วนในการช่วยผลักดันยอดขายอย่างมาก"

ขอขอบคุณที่มาจาก : www.hmeeketing.xyz

« กลับ