line@ask
tel@
share

หลากหลายเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อหรือใช้บริการ

หลากหลายเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อหรือใช้บริการ

1.ราคา
2.ประสบการณ์ที่จะได้รับ
3.ความคุ้มค่าประหยัด(ช่วยลดภาระกระเป๋า)
4.แบรนด์ หรือ การยอมรับในสังคม
5.การเข้าถึงข้อูล หรือ เข้าถึงข้อมูล
6.ลดความเสี่ยง (เข้าร้านนี้ปลอดภัยไว้ก่อน)
7.ความใหม่ ความทันสมัย
8.ความสะดวกในการใช้งาน
9.สมรรถนะหรือคุณภาพของสินค้า
10.การออกแบบความสวสยงาม
11.ประโบชน์ใช้สอย
12.มีความหลากหลายให้เลือกตามความต้องการ

บทความจาก : TheSTORE TELLING

« กลับ