ค้าขายอย่างไร ให้ซื้อสะดวก ถูกใจ ใกล้บ้าน

ค้าขายอย่างไร ให้ซื้อสะดวก ถูกใจ ใกล้บ้าน

การเริ่มต้นธุรกิจค้าปลีกไม่ยากสำหรับคนไทย ทำด้วยหัวใจบวกด้วย
หลักวิชาการ ใช้จิตวิทยาและการเรียนรู้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการอยู่
เสมอ บริหารให้มีกำไรบนความพึงพอใจของลูกค้า เริ่มจากเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้


เทคนิคการจัดซื้อสินค้าเข้าร้าน

การแบ่งประเภทสินค้าของร้านค้าปลีก

 

ข้อมูลจาก : คู่มือการบริหารจัดการร้านค้าปลีก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ www.dbd.go.th

« กลับ