การเลือกซื้อตู้เย็นเพื่อการประหยัด


การเลือกซื้อตู้เย็นเพื่อการประหยัด

สำหรับผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนตู้เย็นใหม่ ใคร่ขอแนะนำในการเลือกซื้อตู้เย็นเพื่อการประหยัดดังต่อไปนี้

1. เลือกตู้เย็นที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น ร้านค้ามินิมาร์ท หรือ ขายของชำ ควรใช้ตู้แช่เย็น 2 ประตูขึ้นไป และเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของร้าน และจำนวนสินค้าที่ขาย

2. ตรวจดูความมิดชิดของฝาตู้เย็น อย่าให้มีรูรั่วของอากาศออกมาข้างนอกได้

3. หลีกเลี่ยงการใช้ตู้เย็นชนิดที่ไม่มีน้ำแข็งจับ (ตามที่โฆษณาอยู่ในปัจจุบัน) เพราะขบวนการละลายน้ำแข็งของตู้เย็นชนิดดังกล่าวจะสิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น


« กลับ