การติดตั้งตู้แช่


การติดตั้งตู้แช่

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีข้อควรปฎิบัติ เกี่ยวกับการติดตั้งตู้แช่ภายในร้านมาฝากค่ะ1. การตั้งตู้แช่เย็น ควรตั้งในพื้นที่เรียบและสม่ำเสมอ ตู้ควรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่โยกคลอนไปมา

2. ควรตั้งตู้แช่เย็น ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ให้ด้านหลังห่างจากผนัง หรือกำแพงไม่น้อยกว่า 15 ซม. ด้านบน 30 ซม. เพื่อให้แผงความร้อนระบายความร้อนได้ดี

3. ไม่ควรตั้งตู้แช่เย็นในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงหรือใกล้แหล่งความร้อนสูง เช่น เตาแก๊ส ตู้อบ

4. ไม่ควรตั้งตู้แช่เย็นในบริเวณที่มีความชื้น หรือบริเวณที่อาจจะมีน้ำกระเด็นมาถูกตู้แช่เย็นได้ เช่น ใกล้ก๊อกน้ำ

5. ก่อนเสียบปลั๊กตู้แช่เย็นทุกครั้งต้อบแน่ใจว่าเป็นไฟฟ้า 220 โวลต์ และ เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรใช้เต้าเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่ว

« กลับ