ปัจจัยความสำเร็จของร้านค้าปลีก "ทำเลที่ตั้ง"

ปัจจัยความสำเร็จของร้านค้าปลีก "ทำเลที่ตั้ง"

“ทำเลที่ตั้ง” เป็นปัจจัยความสำเร็จอันดับแรกของร้านโชห่วย มินิมาร์ท ที่ต้องอยู่ใกล้กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยในการเลือกที่ตั้งร้านค้าอย่างรอบคอบดังนี้


ที่มา : siammakro.co.th

« กลับ