line@ask
tel@
share

สด ชัด โดน 3 สิ่งสำคัญของ Strong Brand Idea


สด ชัด โดน 3 สิ่งสำคัญของ Strong Brand Idea

Brand Idea ที่ดี คือ กลยุทธ์แทงใจลูกค้า ในอดีต มิติของแบรนด์อาจมีแค่มุมเดียว เช่น ยาสีฟันคอลเกตมีฟลูออไรด์ ทีวีโซนี่จอแบน เป็นเหลี่ยมเดียวที่พูดถึงแต่ตัวเอง แต่ยุคนี้ Brand Idea ที่ดีต้องมี 3 มุม ดังนี้


มุมที่ 1 คือ บอกความเป็นแบรนด์ของตัวเอง สะท้อนจุดยืน แก่นแท้ แนวคิด ความเชื่อ ความเป็นตัวตน สะท้อนบุคลิกภาพของแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆ

มุมที่ 2 คือ โดนใจผู้บริโภค มีความหมายเหมาะสมกับเขาอย่างไร? ด้วยการเข้าใจเป้าหมายชีวิต แรงจูงใจ ค่านิยมชีวิตของเขาให้ลึกซึ้ง

มุมที่ 3 คือ การหาจารีตเดิมๆ ของตลาดและฉีกมันออกมา

ทั้ง 3 มุมนี้ต้องไปด้วยกัน เพราะฉะนั้น Brand Idea ที่ดีต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภคด้วย

ฉะนั้นจากอดีตที่มีแค่เหลี่ยมเดียวคือพูดถึงตัวเอง เราจึงต้องมีเหลี่ยมที่สอง คือ เหลี่ยมที่ต้องไปแทงใจผู้บริโภค ต้องมีความเข้าใจ สัมพันธ์กับผู้บริโภค

บทความจาก : https://www.hmeeketing.xyz

« กลับ