ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่ม
ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 103 ทั้งหมด
1 2 3 4 5

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0073A
ขนาดความจุ 75 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 53.5 ลึก 45.5 สูง 81 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0073A
ขนาดความจุ 75 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 53.5 ลึก 45.5 สูง 81 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0253A
ขนาดความจุ 270 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 56 ลึก 51 สูง 165 ซม.

  

ตู้แช่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0253A
ขนาดความจุ 270 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 56 ลึก 51 สูง 165 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0303A
ขนาดความจุ 290 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 56 ลึก 51 สูง 175 ซม.

  

ตู้แช่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0303A
ขนาดความจุ 290 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 56 ลึก 51 สูง 175 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0353A
ขนาดความจุ 340 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 61.5 ลึก 51 สูง 185 ซม.

  

ตู้แช่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0353A
ขนาดความจุ 340 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 61.5 ลึก 51 สูง 185 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0403A
ขนาดความจุ 400 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 61.5 ลึก 51 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู

Sku: SPA-0403A
ขนาดความจุ 400 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 61.5 ลึก 51 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส

Sku: SNR-0075
ขนาดความจุ 2.4 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -0°C
กว้าง 43.5 ลึก 49.2 สูง 66.7 ซม.

  

ตู้แข่ตู้แข่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส

Sku: SNR-0075
ขนาดความจุ 2.4 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -0°C
กว้าง 43.5 ลึก 49.2 สูง 66.7 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส

Sku: SNR-0085
ขนาดความจุ 3.39 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24°C
กว้าง 60.5 ลึก 63.5 สูง 88.5 ซม.

  

ตู้แข่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส

Sku: SNR-0085
ขนาดความจุ 3.39 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24°C
กว้าง 60.5 ลึก 63.5 สูง 88.5 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส

Sku: SNR-0503
ขนาดความจุ 9.5 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24°C
กว้าง 67 ลึก 71 สูง 196 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู แบบ ฟริส

Sku: SNR-0503
ขนาดความจุ 9.5 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24°C
กว้าง 67 ลึก 71 สูง 196 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู ระบบโนฟรอส SNOWLAND

Sku: WTK 2000 FF
กว้าง 117 ลึก 72 สูง 208.5 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู

Sku: SPA-0903A
ขนาดความจุ 810 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 123.5 ลึก 51 สูง 202 ซม.

  

ตู้แช่
ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู

Sku: SPA-0903A
ขนาดความจุ 810 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 123.5 ลึก 51 สูง 202 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู

Sku: SDC-1000AY
ขนาดความจุ 37 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 120.0 ลึก 68 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู

Sku: SDC-1000AY
ขนาดความจุ 37 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 120.0 ลึก 68 สูง 205 ซม.

  

ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 103 ทั้งหมด
1 2 3 4 5
shop by categories
Shop By

ตัวเลือกการซื้อ

ประเภท
 1. หมวดตู้แช่ 1 ประตู (8)
 2. หมวดตู้แช่ 2 ประตู (8)
 3. หมวดตู้แช่ 3 ประตู (7)
 4. หมวดตู้แช่เบียร์วุ้น (3)
 5. หมวดตู้ยืนสแตนเลส (8)
 6. หมวดตู้แช่เคาน์เตอร์ (14)
 7. หมวดตู้แช่แข็งแนวนอน บานทึบ (12)
 8. หมวดตู้แช่แข็งแนวนอน บานกระจก (15)
 9. หมวดตู้โชว์เค้ก (7)
 10. หมวดตู้แช่ไวน์ (3)
 11. หมวดตู้ยืนกระจก 4 ด้าน (3)
 12. หมวดตู้กดน้ำดื่ม (3)
 13. หมวดอุปกรณ์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (12)
สำหรับร้าน
 1. ภัตตาคาร (85)
 2. ร้านอาหาร (82)
 3. ร้านเบเกอรี่ (76)
 4. ร้านขายเค้ก (79)
 5. ร้านขนม (82)
 6. มินิมาร์ทขนาดใหญ่ (74)
 7. มินิมาร์ท (86)
 8. ร้านโชห่วย (22)
 9. ห้างสรรพสินค้า (20)
 10. ร้านค้าปลีก (78)
 11. ร้านค้าส่ง (13)
 12. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (86)
 13. ร้านขายของทั่วไป (102)
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.