ตู้แช่ 3 ประตู
ต่อหน้า
2 รายการ

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-165P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 165 ลึก 60 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-165P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 165 ลึก 60 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-180P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 66 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-180P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 66 สูง 205 ซม.

  

ต่อหน้า
2 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.