ตู้แช่ 3 ประตู
ต่อหน้า
7 รายการ

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู ระบบโนฟรอส SNOWLAND

Sku: WTK-3000 NF
กว้าง 173 ลึก 72 สูง 208.5 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู ระบบโนฟรอส SNOWLAND

Sku: WTK 3300 FF
กว้าง 173 ลึก 72 สูง 208.5 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: SDC-1500AY
ขนาดความจุ 56 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 180 ลึก 68 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: SDC-1500AY
ขนาดความจุ 56 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 180 ลึก 68 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: SPM-1503
ขนาดความจุ 56 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 180 ลึก 68 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: SPM-1503
ขนาดความจุ 56 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 180 ลึก 68 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: MPM-1203
ขนาดความจุ 37 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 165 ลึก 60 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: MPM-1203
ขนาดความจุ 37 คิว
อุณหภูมิ +0 ถึง +7 °C
กว้าง 165 ลึก 60 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-165P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 165 ลึก 60 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-165P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 165 ลึก 60 สูง 200 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-180P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 66 สูง 205 ซม.

  

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่เครื่องดื่ม 3 ประตู

Sku: YPM-180P
ขนาดความจุ 1100 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 66 สูง 205 ซม.

  

ต่อหน้า
7 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.