ตู้แช่เคาน์เตอร์
ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 28 ทั้งหมด
1 2 3

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1206A-3
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1206A-3
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1506A-3
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1506A-3
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1806A-3
ขนาดความจุ 540 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1806A-3
ขนาดความจุ 540 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1207A-3
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1207A-3
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1507A-3
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1507A-3
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1807A-3
ขนาดความจุ 540 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-1807A-3
ขนาดความจุ 540 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-2007A-3
ขนาดความจุ 650 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 200 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: YPC-2007A-3
ขนาดความจุ 650 ลิตร
อุณหภูมิ 0 ถึง +10 °C
กว้าง 200 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SPC-1206A
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ +1 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SPC-1206A
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ +1 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SPC-1506A
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ +1 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SPC-1506A
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ +1 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SPC-1806A
ขนาดความจุ 420 ลิตร
อุณหภูมิ +1 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้แช่เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SPC-1806A
ขนาดความจุ 420 ลิตร
อุณหภูมิ +1 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1206-AR
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1206-AR
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1506-AR
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1506-AR
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 28 ทั้งหมด
1 2 3
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.