ตู้แช่เคาน์เตอร์
ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 14 ทั้งหมด
1 2

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1206-AR
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1206-AR
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1506-AR
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1506-AR
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1806-AR
ขนาดความจุ 420 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1806-AR
ขนาดความจุ 420 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1207-AR
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1207-AR
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 120 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1507-AR
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1507-AR
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 150 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1807-AR
ขนาดความจุ 540 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-1807-AR
ขนาดความจุ 540 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 180 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-2007-AR
ขนาดความจุ 650 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 200 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส

Sku: SCR2-2007-AR
ขนาดความจุ 650 ลิตร
อุณหภูมิ +0 ถึง +10 °C
กว้าง 200 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1206-AR
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1206-AR
ขนาดความจุ 235 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
120 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1506-AR
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1506-AR
ขนาดความจุ 325 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
150 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1806-AR
ขนาดความจุ 420 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1806-AR
ขนาดความจุ 420 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
180 ลึก 60 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1207-AR
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
120 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1207-AR
ขนาดความจุ 300 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
120 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1507-AR
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
150 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลส
ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง
Quick View

ตู้เคาน์เตอร์สแตนเลสแช่แข็ง

Sku: SCF2-1507-AR
ขนาดความจุ 425 ลิตร
อุณหภูมิ -15 ถึง -22 °C
150 ลึก 75 สูง 85 ซม.

  

ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 14 ทั้งหมด
1 2
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.