ตู้แช่แข็งแนวนอนบานทึบ
ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 43 ทั้งหมด
1 2 3 4

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0103
ขนาดความจุ 3.53 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 55.5 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0103
ขนาดความจุ 3.53 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 55.5 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0153
ขนาดความจุ 5.30 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 73 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0153
ขนาดความจุ 5.30 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 73 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0203
ขนาดความจุ 7.07 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 88 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0203
ขนาดความจุ 7.07 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 88 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0253
ขนาดความจุ 8.83 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 104 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0253
ขนาดความจุ 8.83 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 104 ลึก 54.5 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0403
ขนาดความจุ 14.13 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 115 ลึก 70.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0403
ขนาดความจุ 14.13 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 115 ลึก 70.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0503
ขนาดความจุ 17.67 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 142.1 ลึก 70.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0503
ขนาดความจุ 17.67 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 142.1 ลึก 70.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0603
ขนาดความจุ 21.20 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 166.3 ลึก 70.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0603
ขนาดความจุ 21.20 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 166.3 ลึก 70.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0805
ขนาดความจุ 28.3 ลิตร
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 241 ลึก 72.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0805
ขนาดความจุ 28.3 ลิตร
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 241 ลึก 72.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0105
ขนาดความจุ 3.75 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 59.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แข็งแนวนอนตู้แช่แข็งแนวนอนตู้แช่แข็งแนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0105
ขนาดความจุ 3.75 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 59.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0155
ขนาดความจุ 5.20 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 77.8 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0155
ขนาดความจุ 5.20 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 77.8 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0205
ขนาดความจุ 7.17 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0205
ขนาดความจุ 7.17 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SUT-0205
ขนาดความจุ 3.53 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SUT-0205
ขนาดความจุ 3.53 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 85 ซม.

  

ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 12 ของ 43 ทั้งหมด
1 2 3 4
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.