ตู้แช่แข็งแนวนอนบานทึบ
ต่อหน้า
7 รายการ

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0103
ขนาดความจุ 3.50 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 55.5 ลึก 54.5 สูง 84.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNQ-0103
ขนาดความจุ 3.50 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 55.5 ลึก 54.5 สูง 84.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNH-0103
ขนาดความจุ 3.50 คิว
อุณหภูมิ -20 ถึง -24 °C
กว้าง 63.5 ลึก 54 สูง 83 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNH-0103
ขนาดความจุ 3.50 คิว
อุณหภูมิ -20 ถึง -24 °C
กว้าง 63.5 ลึก 54 สูง 83 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0165
ขนาดความจุ 5.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 70.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0165
ขนาดความจุ 5.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 70.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0215
ขนาดความจุ 7 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 90.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0215
ขนาดความจุ 7 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 90.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0275
ขนาดความจุ 9.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0275
ขนาดความจุ 9.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0365
ขนาดความจุ 12.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 112 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0365
ขนาดความจุ 12.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 112 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0465
ขนาดความจุ 14.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 130 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0465
ขนาดความจุ 14.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 130 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ต่อหน้า
7 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.