ตู้แช่แข็งแนวนอนบานทึบ
ต่อหน้า
12 รายการ

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0115
ขนาดความจุ 3.5 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 54.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0115
ขนาดความจุ 3.5 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 54.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0165
ขนาดความจุ 5.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 70.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0165
ขนาดความจุ 5.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 70.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0215
ขนาดความจุ 7 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 90.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0215
ขนาดความจุ 7 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 90.5 ลึก 55 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0275
ขนาดความจุ 9.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0275
ขนาดความจุ 9.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0365
ขนาดความจุ 12.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 112 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0365
ขนาดความจุ 12.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 112 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0465
ขนาดความจุ 14.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 130 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0465
ขนาดความจุ 14.1 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 130 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0615
ขนาดความจุ 21.2 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 164 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SCF-0615
ขนาดความจุ 21.2 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 164 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ 2 ประตู

Sku: SNH-0605
ขนาดความจุ 21.2 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 164 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่ แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ 2 ประตู
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ 2 ประตู

Sku: SNH-0605
ขนาดความจุ 21.2 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 164 ลึก 70 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ 3 ประตู

Sku: SNQ-0805
ขนาดความจุ 28.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 241 ลึก 72.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่ แนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ 3 ประตู
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ 3 ประตู

Sku: SNQ-0805
ขนาดความจุ 28.3 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 241 ลึก 72.5 สูง 91.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0105
ขนาดความจุ 3.75 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 59.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แข็งแนวนอนตู้แช่แข็งแนวนอนตู้แช่แข็งแนวนอน
ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0105
ขนาดความจุ 3.75 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 59.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0205
ขนาดความจุ 7.17 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SNT-0205
ขนาดความจุ 7.17 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 83.5 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SUT-0205
ขนาดความจุ 3.53 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 85 ซม.

  

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ
Quick View

ตู้แช่แนวนอน ฝาโช๊คอัพ

Sku: SUT-0205
ขนาดความจุ 3.53 คิว
อุณหภูมิ -18 ถึง -24 °C
กว้าง 96.5 ลึก 60.2 สูง 85 ซม.

  

ต่อหน้า
12 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.