ตู้แช่ไวน์
ต่อหน้า
3 รายการ

ตู้แช่ไวน์

Sku: SWV-0505
ขนาดความจุ 5.6 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +18 °C
กว้าง 61 ลึก 60 สูง 88 ซม.

  

ตู้แช่ไวน์
ตู้แช่ไวน์
Quick View

ตู้แช่ไวน์

Sku: SWV-0505
ขนาดความจุ 5.6 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +18 °C
กว้าง 61 ลึก 60 สูง 88 ซม.

  

ตู้แช่ไวน์

Sku: SWV-1105
ขนาดความจุ 10.6 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +18 °C
กว้าง 60 ลึก 68 สูง 139 ซม.

  

ตู้แช่ไวน์
ตู้แช่ไวน์
Quick View

ตู้แช่ไวน์

Sku: SWV-1105
ขนาดความจุ 10.6 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +18 °C
กว้าง 60 ลึก 68 สูง 139 ซม.

  

ตู้แช่ไวน์

Sku: SWV-1665
ขนาดความจุ 14.1 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +18 °C
กว้าง 60 ลึก 68 สูง 176 ซม.

  

ตู้แช่ไวน์
ตู้แช่ไวน์
Quick View

ตู้แช่ไวน์

Sku: SWV-1665
ขนาดความจุ 14.1 คิว
อุณหภูมิ +5 ถึง +18 °C
กว้าง 60 ลึก 68 สูง 176 ซม.

  

ต่อหน้า
3 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.