line@ask
tel@
share
กลุ่มสินค้าชั้นวางเก็บสินค้า
ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 60 ของ 113 ทั้งหมด
1 2

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น ลอฟท์ (Loft)

รหัสสินค้า: LO-1XXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/216) ซม.
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น ลอฟท์ (Loft)
Quick View

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น ลอฟท์ (Loft)

รหัสสินค้า: LO-1XXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/216) ซม.
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น EAGLE Stock

รหัสสินค้า: EG-1XXXXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/216) ซม.
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น EAGLE Stock
Quick View

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น EAGLE Stock

รหัสสินค้า: EG-1XXXXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/216) ซม.
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น EAGLE Extra

รหัสสินค้า: EG-EX1X50216X
มี 2 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x 50 x 216 ซม.
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น EAGLE Extra
Quick View

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น EAGLE Extra

รหัสสินค้า: EG-EX1X50216X
มี 2 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x 50 x 216 ซม.
รับน้ำหนัดได้ 180 กก./ชั้น

  

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น VEGA แผ่นชั่นเหล็ก

รหัสสินค้า: VGS-XXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/220) ซม.

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น VEGA แผ่นชั่นเหล็ก
Quick View

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น VEGA แผ่นชั่นเหล็ก

รหัสสินค้า: VGS-XXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/220) ซม.

  

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น VEGA แผ่นชั่นตะแกรงฉีก

รหัสสินค้า: VGE-XXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/220) ซม.

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น VEGA แผ่นชั่นตะแกรงฉีก
Quick View

ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น VEGA แผ่นชั่นตะแกรงฉีก

รหัสสินค้า: VGE-XXXXX
มี 18 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(100/120) x (40/50/60) x (150/180/220) ซม.

  

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN 50

รหัสสินค้า: TT-50X
W 150 x D 50 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 300 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็กชั้นวางเหล็ก
ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN 50
Quick View

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN 50

รหัสสินค้า: TT-50X
W 150 x D 50 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 300 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN 60

รหัสสินค้า: TT-60X
W 150 x D 60 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้าชั้นเก็บสินค้า
ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN 60
Quick View

ชั้นเก็บสินค้า รุ่น TITAN 60

รหัสสินค้า: TT-60X
W 150 x D 60 x H 220 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง (Medium Rack)

รหัสสินค้า: MR-XXXX24X
มี 3 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(190/240)x(95/120)x(240)ซม.
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง (Medium Rack)
Quick View

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง (Medium Rack)

รหัสสินค้า: MR-XXXX24X
มี 3 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(190/240)x(95/120)x(240)ซม.
รับน้ำหนักได้ 500 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack)

รหัสสินค้า: LRW-XXXX24X
มี 3 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(190/240)x(95/120)x(240)ซม.
รับน้ำหนักได้ 1,000 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack)
Quick View

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack)

รหัสสินค้า: LRW-XXXX24X
มี 3 ขนาด (กว้าง)x(ลึก)x(สูง) ซม.
(190/240)x(95/120)x(240)ซม.
รับน้ำหนักได้ 1,000 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (Long Span Rack)

รหัสสินค้า: LR-807F
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-3,000 ก.ก. / ชั้น

  

Long Span RackLong Span RackLong Span RackLong Span RackLong Span RackLong Span Rack
ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (Long Span Rack)
Quick View

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (Long Span Rack)

รหัสสินค้า: LR-807F
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-3,000 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack / Palet Rack)

รหัสสินค้า: SR-807F
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 1 - 5 ตัน/ชั้น

  

Selective RackSelective RackSelective RackSelective RackSelective RackSelective Rack
ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack / Palet Rack)
Quick View

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack / Palet Rack)

รหัสสินค้า: SR-807F
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 1 - 5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through (Drive-In Rack)

รหัสสินค้า: Drive-In Rack
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 1 - 5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through (Drive-In Rack)
Quick View

ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through (Drive-In Rack)

รหัสสินค้า: Drive-In Rack
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 1 - 5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นวางสินค้าแบบ Long Profile Rack (Front Load)

รหัสสินค้า: Long Profile Rack
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นวางสินค้าแบบ Long Profile Rack (Front Load)
Quick View

ชั้นวางสินค้าแบบ Long Profile Rack (Front Load)

รหัสสินค้า: Long Profile Rack
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)

รหัสสินค้า: Cantilever Racking
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)
Quick View

Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)

รหัสสินค้า: Cantilever Racking
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นวางสินค้าแบบลิ้นชักสไลด์ เข้า-ออก ได้ (SLIDE RACK)

รหัสสินค้า: SLIDE RACK
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-4,000 ก.ก./ชั้น

  

slide rackslide rack
ชั้นวางสินค้าแบบลิ้นชักสไลด์ เข้า-ออก ได้ (SLIDE RACK)
Quick View

ชั้นวางสินค้าแบบลิ้นชักสไลด์ เข้า-ออก ได้ (SLIDE RACK)

รหัสสินค้า: SLIDE RACK
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-4,000 ก.ก./ชั้น

  

ชั้นลอยน็อคดาวน์ (Mezzanine Floor System)

รหัสสินค้า: Mezzanine Floor
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 250 - 1,000 กก./ตารางเมตร

  

Mezzanine Floor SystemMezzanine Floor SystemMezzanine Floor SystemMezzanine Floor SystemMezzanine Floor SystemMezzanine Floor System
ชั้นลอยน็อคดาวน์ (Mezzanine Floor System)
Quick View

ชั้นลอยน็อคดาวน์ (Mezzanine Floor System)

รหัสสินค้า: Mezzanine Floor
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 250 - 1,000 กก./ตารางเมตร

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8020

รหัสสินค้า: OK-8020
W. 345 x D.410 x H.290 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8020
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8020

รหัสสินค้า: OK-8020
W. 345 x D.410 x H.290 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8021

รหัสสินค้า: OK-8021
W. 345 x D.410 x H.290 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8021
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8021

รหัสสินค้า: OK-8021
W. 345 x D.410 x H.290 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8025

รหัสสินค้า: OK8025
W. 325 x D.500 x H.180 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8025
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8025

รหัสสินค้า: OK8025
W. 325 x D.500 x H.180 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8026

รหัสสินค้า: OK-8026
W. 325 x D.500 x H.180 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8026
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8026

รหัสสินค้า: OK-8026
W. 325 x D.500 x H.180 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8086

รหัสสินค้า: OK-8086
W. 334 x D.560 x H.235 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม
ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8086
Quick View

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8086

รหัสสินค้า: OK-8086
W. 334 x D.560 x H.235 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8028

รหัสสินค้า: OK-8028
W. 425 x D.614 x H.245 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8028
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8028

รหัสสินค้า: OK-8028
W. 425 x D.614 x H.245 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8087

รหัสสินค้า: OK-8087
W. 430 x D.620 x H.27 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม
ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8087
Quick View

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8087

รหัสสินค้า: OK-8087
W. 430 x D.620 x H.27 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8029

รหัสสินค้า: OK-8029
W. 425 x D.614 x H.245 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8029
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8029

รหัสสินค้า: OK-8029
W. 425 x D.614 x H.245 (mm.)

  

กล่องเครื่องมือ OK-8034

รหัสสินค้า: OK-8034
W.95 x D.300 x H.77 (mm.)

  

กล่องเครื่องมือ
กล่องเครื่องมือ OK-8034
Quick View

กล่องเครื่องมือ OK-8034

รหัสสินค้า: OK-8034
W.95 x D.300 x H.77 (mm.)

  

กล่องเครื่องมือ 5 ช่อง OK-8034/5

รหัสสินค้า: OK-8034/5
W.95 x D.300 x H.77 (mm.)

  

กล่องเครื่องมือ OK-8035

รหัสสินค้า: OK-8035
W.188 x D.300 x H.81 (mm.)

  

กล่องเครื่องมือ
กล่องเครื่องมือ OK-8035
Quick View

กล่องเครื่องมือ OK-8035

รหัสสินค้า: OK-8035
W.188 x D.300 x H.81 (mm.)

  

กล่องเครื่องมือ 5 ช่อง OK-8035/5

รหัสสินค้า: OK-8035/5
W.188 x D.300 x H.81 (mm.)

  

กล่องอะไหล่ OK-8036

รหัสสินค้า: OK-8036
W.100 x D.165 x H.70 (mm.)

  

กล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ OK-8036
Quick View

กล่องอะไหล่ OK-8036

รหัสสินค้า: OK-8036
W.100 x D.165 x H.70 (mm.)

  

กล่องอะไหล่ OK-8037

รหัสสินค้า: OK-8037
W.155 x D.245 x H.125 (mm.)

  

กล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ OK-8037
Quick View

กล่องอะไหล่ OK-8037

รหัสสินค้า: OK-8037
W.155 x D.245 x H.125 (mm.)

  

กล่องอะไหล่ OK-8038

รหัสสินค้า: OK-8038
W.203 x D.330 x H.155 (mm.)

  

กล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ OK-8038
Quick View

กล่องอะไหล่ OK-8038

รหัสสินค้า: OK-8038
W.203 x D.330 x H.155 (mm.)

  

กล่องอะไหล่ OK-8039

รหัสสินค้า: OK-8039
W.299 x D.165 x H.187 (mm.)

  

กล่องอะไหล่
กล่องอะไหล่ OK-8039
Quick View

กล่องอะไหล่ OK-8039

รหัสสินค้า: OK-8039
W.299 x D.165 x H.187 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8046

รหัสสินค้า: OK-8046
W. 352 x D.509 x H.174 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8046
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8046

รหัสสินค้า: OK-8046
W. 352 x D.509 x H.174 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8056

รหัสสินค้า: OK-8056
W. 270 x D.347 x H.130 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8056
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8056

รหัสสินค้า: OK-8056
W. 270 x D.347 x H.130 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8085

รหัสสินค้า: OK-8085
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม
ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8085
Quick View

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8085

รหัสสินค้า: OK-8085
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8067

รหัสสินค้า: OK-8067
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8067
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8067

รหัสสินค้า: OK-8067
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8068

รหัสสินค้า: OK-8068
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8068
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8068

รหัสสินค้า: OK-8068
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8068/1

รหัสสินค้า: OK-8068/1
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8068/1
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8068/1

รหัสสินค้า: OK-8068/1
W. 416 x D. 607 x H.145 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8069

รหัสสินค้า: OK-8069
W. 418 x D. 613 x H.315 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8069
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8069

รหัสสินค้า: OK-8069
W. 418 x D. 613 x H.315 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8070

รหัสสินค้า: OK-8070
W. 418 x D. 613 x H.315 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8070
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8070

รหัสสินค้า: OK-8070
W. 418 x D. 613 x H.315 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8071

รหัสสินค้า: OK-8071
W. 423 x D. 610 x H.405 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8071
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8071

รหัสสินค้า: OK-8071
W. 423 x D. 610 x H.405 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8072

รหัสสินค้า: OK-8072
W. 423 x D. 610 x H.405 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8072
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8072

รหัสสินค้า: OK-8072
W. 423 x D. 610 x H.405 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8075

รหัสสินค้า: OK-8075
W. 345 x D. 525 x H.275 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8075
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8075

รหัสสินค้า: OK-8075
W. 345 x D. 525 x H.275 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8078

รหัสสินค้า: OK-8078
W. 190 x D. 340 x H.123 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8078
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8078

รหัสสินค้า: OK-8078
W. 190 x D. 340 x H.123 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8084

รหัสสินค้า: OK-8084
W. 200 x D.353 x H.20 (mm.)

  

ฝาลังอุตสาหกรรม
ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8084
Quick View

ฝาลังอุตสาหกรรม OK-8084

รหัสสินค้า: OK-8084
W. 200 x D.353 x H.20 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8088

รหัสสินค้า: OK-8088
W. 525 x D. 536 x H.115 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8088
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8088

รหัสสินค้า: OK-8088
W. 525 x D. 536 x H.115 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8090

รหัสสินค้า: OK-8090
W. 570 x D. 710 x H.217 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8090
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8090

รหัสสินค้า: OK-8090
W. 570 x D. 710 x H.217 (mm.)

  

ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8211

รหัสสินค้า: OK-8211
W. 355 x D. 490 x H.150 (mm.)

  

ลังพลาสติกใส่แก้ว
ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8211
Quick View

ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8211

รหัสสินค้า: OK-8211
W. 355 x D. 490 x H.150 (mm.)

  

ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8212

รหัสสินค้า: OK-8212
W. 500 x D. 500 x H.142 (mm.)

  

ลังพลาสติกใส่แก้ว
ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8212
Quick View

ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8212

รหัสสินค้า: OK-8212
W. 500 x D. 500 x H.142 (mm.)

  

ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8212-3

รหัสสินค้า: OK-8212-3
W. 500 x D. 500 x H.182 (mm.)

  

ลังพลาสติกใส่แก้ว
ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8212-3
Quick View

ลังพลาสติกใส่แก้ว OK-8212-3

รหัสสินค้า: OK-8212-3
W. 500 x D. 500 x H.182 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8217

รหัสสินค้า: OK-8217
W. 270 x D. 347 x H.95 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8217
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8217

รหัสสินค้า: OK-8217
W. 270 x D. 347 x H.95 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8222

รหัสสินค้า: OK-8222
W. 345 x D. 510 x H.132 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8222
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8222

รหัสสินค้า: OK-8222
W. 345 x D. 510 x H.132 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8223

รหัสสินค้า: OK-8223
W. 345 x D. 510 x H.132 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8223
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8223

รหัสสินค้า: OK-8223
W. 345 x D. 510 x H.132 (mm.)

  

ลังเบเกอรี่ OK-8231

รหัสสินค้า: OK-8231
W. 416 x D. 607 x H.100 (mm.)

  

ลังเบเกอรี่
ลังเบเกอรี่ OK-8231
Quick View

ลังเบเกอรี่ OK-8231

รหัสสินค้า: OK-8231
W. 416 x D. 607 x H.100 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8234

รหัสสินค้า: OK-8234
W. 370 x D. 555 x H.314 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8234
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8234

รหัสสินค้า: OK-8234
W. 370 x D. 555 x H.314 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8241

รหัสสินค้า: OK-8241
W. 338 x D. 442 x H.237 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8241
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8241

รหัสสินค้า: OK-8241
W. 338 x D. 442 x H.237 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม OK-8261

รหัสสินค้า: OK-8261
W. 290 x D. 380 x H.170 (mm.)

  

ลังอุตสาหกรรม
ลังอุตสาหกรรม OK-8261
Quick View

ลังอุตสาหกรรม OK-8261

รหัสสินค้า: OK-8261
W. 290 x D. 380 x H.170 (mm.)

  

ต่อหน้า
รายการ 1 ถึง 60 ของ 113 ทั้งหมด
1 2
shop by categories
Shop By

ตัวเลือกการซื้อ

ประเภท
 1. ชั้นเก็บสินค้า ขนาดเล็กและกลาง (11)
 2. ชั้นเก็บสินค้าอุตสหกรรม ขนาดใหญ่ (10)
 3. ชั้นลอยน็อคดาวน์ (4)
 4. กล่องพลาสติก (48)
 5. ชั้นแขวนกล่องพลาสติก (2)
 6. พาเลท (17)
 7. แฮนด์ลิฟท์ (6)
 8. รถเข็น (15)
 9. กันชนเสาแร็ค (3)
 10. ตะกร้าอุตสาหกรรม (3)
สำหรับร้าน
 1. ร้านเช่าCD,DVD (1)
 2. ภัตตาคาร (41)
 3. ร้านอาหาร (41)
 4. ร้านเบเกอรี่ (41)
 5. ร้านขายเค้ก (1)
 6. ร้านขนม (41)
 7. ร้านขายCD,DVD (1)
 8. มินิมาร์ทขนาดใหญ่ (67)
 9. ร้านคอมพิวเตอร์ (52)
 10. ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง (73)
 11. คลังสินค้า (109)
 12. ร้านเช่าหนังสือ (1)
 13. สต๊อกสินค้าขนาดใหญ่ (112)
 14. โรงงานอุตสาหกรรม (71)
 15. โกดัง (112)
 16. ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า (73)
 17. สโตร์โรงงาน  (112)
 18. ร้านหนังสือ (1)
 19. มินิมาร์ท (43)
 20. ร้านโชห่วย (3)
 21. ห้างสรรพสินค้า (66)
 22. ร้านค้าปลีก (53)
 23. ร้านค้าส่ง (76)
 24. ซุปเปอร์มาร์เก็ต (60)
 25. ร้านขายยา (43)
 26. ร้านขายของทั่วไป (46)
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.