Selective Rack
ต่อหน้า
9 รายการ

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack) ชุดต้น

Sku: RL-200-LF
W 200 x D 100 x H 240 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 1,000 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack) ชุดต่อ

Sku: RL-200-LN
W 200 x D 100 x H 240 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 1,000 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack) ชุดต้น

Sku: RL-240-LF
W 240 x D 120 x H 240 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 1,000 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ (Large Rack) ชุดต่อ

Sku: RL-240-LN
W 240 x D 120 x H 240 (cm.)
รับน้ำหนักได้ 1,000 ก.ก. / แผ่นชั้น

  

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack / Palet Rack)

Sku: SR-807F
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 500 - 3,000 กก./ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack / Palet Rack)
Quick View

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack / Palet Rack)

Sku: SR-807F
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 500 - 3,000 กก./ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (Long Span Rack)

Sku: LR-807F
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-3,000 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (Long Span Rack)
Quick View

ชั้นเก็บสินค้าอุตสาหกรรม (Long Span Rack)

Sku: LR-807F
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 500-3,000 ก.ก. / ชั้น

  

ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through (Drive-In Rack)

Sku: Drive-In Rack
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 500-1,500 กก./พาเลท

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through (Drive-In Rack)
Quick View

ชั้นวางสินค้าแบบ Drive-In/ Drive Through (Drive-In Rack)

Sku: Drive-In Rack
ออกแบบสำหรับพาเลทขนาดต่างๆ
รับน้ำหนักได้ 500-1,500 กก./พาเลท

  

ชั้นวางสินค้าแบบ Long Profile Rack (Front Load)

Sku: Long Profile Rack
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
ชั้นวางสินค้าแบบ Long Profile Rack (Front Load)
Quick View

ชั้นวางสินค้าแบบ Long Profile Rack (Front Load)

Sku: Long Profile Rack
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)

Sku: Cantilever Racking
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ
Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)
Quick View

Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)

Sku: Cantilever Racking
ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น

  

ต่อหน้า
9 รายการ
shop by categories
เปรียบเทียบสินค้า

คุณไม่มีรายการสินค้าที่จะเปรียบเทียบ.