ศูนย์รวมอุปกรณ์ ชั้นวางของ

ตู้แช่เย็น ตู้แช่ คุณภาพโนฟอร์ดคุณภาพ

ชั้นแร็ค คุณภาพแข็งแรง ได้มาตรฐาน

ชั้นโชว์ งานสั่งทำ ออกแบบและผลิตเอง
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
ชั้นวางขายสินค้า
 
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบแผ่น
รหัสสินค้า : RC-101
ขนาด : ก.90 x ล.40 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RC-114
ขนาด : ก.90 x ล.40 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น (ริชชี่) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : RC-109
ขนาด : ก.90 x ล.40 x ส.150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RC-115
ขนาด : ก.90 x ล.40 x ส.150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบแผ่น
รหัสสินค้า : RC-113
ขนาด : ก.90 x ล.40 x ส.180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RC-116
ขนาด : ก.90 x ล.40 x ส.180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบแผ่น
รหัสสินค้า : RC-103
ขนาด : ก.90 x ล.80 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบแผ่น
รหัสสินค้า : RC-111
ขนาด : ก.90 x ล.80 x ส.150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ริชชี่ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RC-117
ขนาด : ก.90 x ล.80 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวาง 1 หน้า รุ่น แกรนด์ ริชชี่ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : GRC-101
ขนาด : ก.90 X ล.40 X ส.120 ซม.
รับน้ำหนัก30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวาง 1 หน้า รุ่น แกรนด์ ริชชี่ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : GRC-109
ขนาด : ก.90 X ล.40ส. X 150 ซม.
รับน้ำหนัก 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวาง 1 หน้า รุ่น แกรนด์ ริชชี่ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : GRC-113
ขนาด : ก.90 X ล.40 X ส.180 ซม.
รับน้ำหนัก 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวาง 2 หน้า รุ่น แกรนด์ ริชชี่ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : GRC-103
ขนาด : ก.90 X ล.80 X ส.120 ซม.
รับน้ำหนัก 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวาง 2 หน้า รุ่น แกรนด์ ริชชี่ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : GRC-111
ขนาด : ก.90 X ล.80 X ส.150 ซม.
รับน้ำหนัก 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวาง 2 หน้า รุ่น แกรนด์ ริชชี่ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : GRC-116
ขนาด : ก.90 X ล.80 Xส.180 ซม.
รับน้ำหนัก 30 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK-101
ขนาด : ก.90 x ล.45 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK-109
ขนาด : ก.90 x ล.45 x ส.150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK-113
ขนาด : ก.90 x ล.45 x ส.180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RK-114
ขนาด : ก.90 x ล.45 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RK-115
ขนาด : ก.90 x ล.45 x ส.150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RK-116
ขนาด : ก.90 x ล.45 x ส.180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้35 (Rocky35) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK35-101
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้35 (Rocky35) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK35-109
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้35 (Rocky35) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK35-113
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้35 (Rocky35) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK35-103
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 90 X สูง120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้35 (Rocky35) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK35-111
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 90 X สูง150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้35 (Rocky35) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK35-115
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 90 X สูง180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้45 (Rocky45) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK45-101
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้45 (Rocky45) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK45-109
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า รุ่น ร็อคกี้45 (Rocky45) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK45-113
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 45 X สูง180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้45 (Rocky45) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK45-103
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 90 X สูง120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้45 (Rocky45) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK45-111
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 90 X สูง150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้45 (Rocky45) แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK45-115
ขนาด : กว้าง 90 X ลึก 90 X สูง180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก. / ชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK-103
ขนาด : ก.90 x ล.90 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบแผ่นชั้น
รหัสสินค้า : RK-111
ขนาด : ก.90 x ล.90 x ส.150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า รุ่น ร็อคกี้ แบบตะกร้า
รหัสสินค้า : RK-117
ขนาด : ก.90 x ล.90 x ส.120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค35 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (MegaRock35)
รหัสสินค้า : MGR35-01
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 45 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค35 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (MegaRock35)
รหัสสินค้า : MGR35-02
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 45 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค35 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (MegaRock35)
รหัสสินค้า : MGR35-03
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 45 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค35 แบบแผ่นชั้น 2หน้า (MegaRock35)
รหัสสินค้า : MGR35-04
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 90 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค35 แบบแผ่นชั้น 2หน้า (MegaRock35)
รหัสสินค้า : MGR35-05
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 90 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค35 แบบแผ่นชั้น 2หน้า (MegaRock35)
รหัสสินค้า : MGR35-06
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 90 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค45 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (MegaRock45)
รหัสสินค้า : MGR45-01
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 45 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค45 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (MegaRock45)
รหัสสินค้า : MGR45-02
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 45 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค45 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (MegaRock45)
รหัสสินค้า : MGR45-03
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 45 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค45 แบบแผ่นชั้น 2หน้า (MegaRock45)
รหัสสินค้า : MGR45-04
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 90 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค45 แบบแผ่นชั้น 2หน้า (MegaRock45)
รหัสสินค้า : MGR45-05
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 90 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เมก้าร็อค45 แบบแผ่นชั้น 2หน้า (MegaRock45)
รหัสสินค้า : MGR45-06
ขนาด : กว้าง120 x ลึก 90 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส35 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (Hercules35)
รหัสสินค้า : HC35-01
ขนาด : กว้าง 90 x ลึก 45 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส35 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (Hercules35)
รหัสสินค้า : HC35-02
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 45 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส35 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (Hercules35)
รหัสสินค้า : HC35-03
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 45 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส35 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Hercules35)
รหัสสินค้า : HC35-04
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 90 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส35 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Hercules35)
รหัสสินค้า : HC35-05
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 90 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส35 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Hercules35)
รหัสสินค้า : HC35-06
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 90 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส45 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (Hercules45)
รหัสสินค้า : HC45-01
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 45 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส45 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (Hercules45)
รหัสสินค้า : HC45-02
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 45 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส45 แบบแผ่นชั้น 1หน้า (Hercules45)
รหัสสินค้า : HC45-03
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 45 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส45 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Hercules45)
รหัสสินค้า : HC45-04
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 90 x สูง 120 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส45 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Hercules45)
รหัสสินค้า : HC45-05
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 90 x สูง 150 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์คิวลิส45 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Hercules45)
รหัสสินค้า : HC45-06
ขนาด : กว้าง90 x ลึก 90 x สูง 180 ซม.
รับน้ำหนักได้ 80-100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์ฮีโร 45 แบบแผ่นชั้น 1 หน้า (Herhero)
รหัสสินค้า : HCO-01
ขนาด : กว้าง120 X ลึก50 X สูง 150
รับน้ำหนักได้ 50 - 100 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์ฮีโร 45 แบบแผ่นชั้น 1 หน้า (Herhero)
รหัสสินค้า : HCO-02
ขนาด : กว้าง120 X ลึก 50 X สูง180
รับน้ำหนักได้ 80 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์ฮีโร แบบแผ่นชั้น 1 หน้า (Herhero)
รหัสสินค้า : HCO-03
ขนาด : กว้าง120 X ลึก 50 X สูง 200
รับน้ำหนักได้ 80 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์ฮีโร 45 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Herhero)
รหัสสินค้า : HCO-04
ขนาด : กว้าง120 X ลึก100 X สูง150
รับน้ำหนักได้ 80 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์ฮีโร 45 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Herhero)
รหัสสินค้า : HCO-05
ขนาด : กว้าง120 X ลึก100 X สูง200
รับน้ำหนักได้ 80 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : เฮอร์ฮีโร 45 แบบแผ่นชั้น 2 หน้า (Herhero)
รหัสสินค้า : HCO-06
ขนาด : กว้าง120 X ลึก100 X สูง200
รับน้ำหนักได้ 80 กก./แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 1 หน้า แบบแผ่น ผนังแพ็คบอร์ด รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-1250-PF
ขนาด : ก.120 x ล.50 x ส.200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้า 2 หน้า แบบแผ่น ผนังแพ็คบอร์ด รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-1210-PF
ขนาด : ก.120 x ล.100 x ส.200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางปิดหัว-ท้าย แบบแผ่น ผนังแพ็คบอร์ด รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-1250-PE
ขนาด : ก.100 x ล.50 x ส.200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้าสั่งทำพิเศษ รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-POP-01
ขนาด : กว้าง 120 ลึก 50 สูง 200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้าสั่งทำพิเศษ รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-POP-02
ขนาด : กว้าง 120 X ลึก 50 X สูง 200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้าสั่งทำพิเศษ รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-POP-03
ขนาด : กว้าง 120 X ลึก 50 X สูง 200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้าสั่งทำพิเศษ รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-POP-04
ขนาด : กว้าง 120 X ลึก 50 X สูง 200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นวางสินค้าสั่งทำพิเศษ รุ่น HYPER MART
รหัสสินค้า : HP-POP-05
ขนาด : กว้าง 120 X ลึก 50 X สูง 200 ซม.
รับน้ำหนักได้ 120 กก. / แผ่นชั้น
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 อุปกรณ์เสริมชั้นวางสินค้า
 
รุ่น : ตะขอเดี่ยว
รหัสสินค้า : HK-01
ขนาด : 10 ซม.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว 15 ซม.
รหัสสินค้า : HK-02
ขนาด : 15 cm.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว 20 cm.
รหัสสินค้า : HK-03
ขนาด : 20 cm.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว 25 cm.
รหัสสินค้า : HK-04
ขนาด : 25 cm.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนตะแกรงโปร่ง
รหัสสินค้า : HK-05
ขนาด : 20/15 ซม.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนตะแกรงโปร่ง
รหัสสินค้า : HK-06
ขนาด : 25/20 ซม.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนตะแกรงโปร่ง
รหัสสินค้า : HK-07
ขนาด : 30/25 ซม.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว แขวนแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : HK-08
ขนาด : 15 ซม.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว แขวนแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : HK-09
ขนาด : 20 ซม.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว แขวนแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : HK-10
ขนาด : 25 ซม.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : HK-11
ขนาด : 20/15 ซม.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : HK-12
ขนาด : 25/20 ซม.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : HK-13
ขนาด : 30/25 ซม.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว แขวนบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : HK-14
ขนาด : 15 ซม.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว แขวนบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : HK-15
ขนาด : 20 cm.
รุ่น : ตะขอเดี่ยว แขวนบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : HK-16
ขนาด : 25 cm.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : HK-17
ขนาด : 20/15 ซม
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : HK-18
ขนาด : 25/20 ซม.
รุ่น : ตะขอ 2 ชั้น แขวนบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : HK-19
ขนาด : 30/25 cm.
รุ่น : ตัวแบ่งซอยตะกร้า RC , GD
รหัสสินค้า : AC-09
ขนาด : 30 ซม.
รุ่น : ป้ายรางตัวยู
รหัสสินค้า : AC-17
ขนาด : 90 x 15 ซม. และ 90 x 20 ซม
รุ่น : SCC-30,39 WH90
รหัสสินค้า : SCC-30,39 WH90
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : SCI 30,39 WH90
รหัสสินค้า : SCI-30,39WH90
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : SAF30,39 WH90
รหัสสินค้า : SAF-30,39 WH90
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : SAH30,39WH90
รหัสสินค้า : SAH-30,39WH90
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : SHC-39WH5
รหัสสินค้า : SHC-39WH5
ขนาด : 5 ซม. 6 ซม. 7 ซม.
รุ่น : SHP30WH
รหัสสินค้า : SHP-30WH5
ขนาด : 5 ซม. 6 ซม. 7 ซม.
รุ่น : SWB30,39 WH
รหัสสินค้า : SWB-30,39 WH5
ขนาด : 5 ซม. 6 ซม. 7 ซม.
90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : บาร์เหลี่ยมพร้อมแขนรับ
รหัสสินค้า : AC-13
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : แขนรับบาร์เหลี่ยม
รหัสสินค้า : AC-14
ขนาด : 5 x 6 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 3 มิล
รหัสสินค้า : AC-01
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 3 มิล
รหัสสินค้า : AC-01-1
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 3 มิล
รหัสสินค้า : AC-01-2
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 3 มิล
รหัสสินค้า : AC-01-3
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 3 มิล
รหัสสินค้า : AC-01-4
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 4 มิล
รหัสสินค้า : AC-02
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 4 มิล
รหัสสินค้า : AC-02-1
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 4 มิล
รหัสสินค้า : AC-02-2
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 4 มิล
รหัสสินค้า : AC-02-3
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : กันตกลวด 4 มิล
รหัสสินค้า : AC-02-4
ขนาด : 90 ซม. 100 ซม. 120 ซม.
รุ่น : shelf Divider
รหัสสินค้า : shelf Divider
ขนาด : -
รุ่น : PRT10
รหัสสินค้า : PRT-10
ขนาด : -
รุ่น : คลิป-ออน
รหัสสินค้า : 1602 Clip-on
ขนาด : มี 2ขนาด
รุ่น : CS1NT
รหัสสินค้า : CS1NT
ขนาด : -
รุ่น : 4724 Clip-on
รหัสสินค้า : 4724 Clip-on
ขนาด : -
รุ่น : DSG3Clip-on
รหัสสินค้า : DSG3Clip-on
ขนาด : -
รุ่น : EZ825 Clip-on
รหัสสินค้า : EZ-825 Clip-on
ขนาด : -
รุ่น : Frame-Set RA
รหัสสินค้า : Frame-Set RA 2
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : Out-Door Poster
รหัสสินค้า : Out-Door Poster
ขนาด : -
รุ่น : เสา 1 หน้า Richy
รหัสสินค้า :
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : เสา 2 หน้า Richy
รหัสสินค้า :
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : แผ่นชั้นบน Richy
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 30 ซม. เหล็กหนา 0.4 มิล
รุ่น : แผ่นชั้นบน Richy
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 40 ซม. เหล็กหนา 0.4 มิล
รุ่น : ตะกร้า Richy
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 30 ซม. ใช้ลวดหนา 4 มิล
รุ่น : ผนังตะแกรงโปร่ง Richy
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : กันเท้า Richy
รหัสสินค้า : -
ขนาด : สูง 5 ซม. เหล็กหนา 0.5 มิล
รุ่น : เสา 1 หน้า Rocky
รหัสสินค้า : -
ขนาด : 120 , 150 ,180 ซ.ม.
รุ่น : เสา 2 หน้า Rocky
รหัสสินค้า : -
ขนาด : 120 , 150 ,180 ซ.ม.
รุ่น : แผ่นชั้น RK 30
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 30 ซม. เหล็กหนา 0.5 มิล
รุ่น : แผ่นชั้น RK 35
รหัสสินค้า : -
ขนาด : แผ่นชั้นลึก 35 ซม. เหล็กหนา 0.5 มิล
รุ่น : แผ่นชั้น RK 35
รหัสสินค้า : -
ขนาด : แผ่นชั้นลึก 35 ซม. เหล็กหนา 0.5 มิล
รุ่น : แผ่นฐาน/แผ่นชั้น RK 45
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 45 ซม. เหล็กหนา 0.5 มิล
รุ่น : แขนรับชั้น RK 30
รหัสสินค้า : -
ขนาด : หนา 2.3 มิล
รุ่น : เสา 1 หน้า Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : เสา 2 หน้า Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : แผ่นชั้นบน Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 35 ซม. เหล็กหนา 0.8 มม.
รุ่น : แผ่นฐาน Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 45 ซม. เหล็กหนา 0.8 มม.
รุ่น : แขนรับชั้น Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : หนา 2.3 มิล
รุ่น : ตะกร้า Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 37 ซม.
รุ่น : ผนังตะแกรงโปร่ง Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ขนาด 3 มิล
รุ่น : กันเท้า Hercules
รหัสสินค้า : -
ขนาด : สูง 7 ซม. หนา 0.5 มม.
รุ่น : ผนังทึบไม้ ร็อคกี้ เฮอร์คิวลิส 35, 45
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : ผนังทึบเหล็ก ร็อคกี้ เฮอร์คิวลิส 35, 45
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : ผนังแพ็คบอร์ด ร็อคกี้ เฮอร์คิวลิส 35, 45
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : เสา 1 หน้า HyperMart
รหัสสินค้า : -
ขนาด : สูง 200 ซ.ม.
รุ่น : เสา 2 หน้า HyperMart
รหัสสินค้า : -
ขนาด : สูง 200 ลึก 100 ซ.ม.
รุ่น : แผ่นชั้น/แผ่นฐาน HyperMart
รหัสสินค้า : -
ขนาด : ลึก 50 ซม. เหล็กหนา 1 มิล
รุ่น : แขนรับชั้น HyperMart
รหัสสินค้า : -
ขนาด : หนา 3 มิล
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 อุปกรณ์การขายสินค้าเฉพาะอย่าง
 
รุ่น : คอกล้อมพับได้ ชุบซิงค์
รหัสสินค้า : LINA-080
ขนาด : 80 x 60 x 65 cm.
รุ่น : คอกล้อมพับได้ ชุบซิงค์
รหัสสินค้า : LINA-120
ขนาด : 80 x 120 x 85 cm.
รุ่น : คอกล้อมพับได้ ชุบซิงค์
รหัสสินค้า : LINA-150
ขนาด : 120 x 140 x 95 cm.
รุ่น : ชั้นหนังสือแบบขั้นบันได 1
รหัสสินค้า : POP-30
ขนาด : กว้าง 95 ซม.ลึก79 ซม.สูง 145 ซม.
รุ่น : ชั้นโชว์ขวด รุ่น เทมปา
รหัสสินค้า : POP-04
ขนาด : กว้าง 44 ซม. ลึก44 ซม. สูง105 ซม
รุ่น : ชั้นวางโบชัวร์ รุ่น ฟรีนิกซ์
รหัสสินค้า : POP-05
ขนาด : กว้าง 30 ซม.ลึก 35 ซม.สูง 150 ซม.
รุ่น : ชั้นการ์ด ส.ค.ส. การ์ด รุ่น มีเดีย
รหัสสินค้า : POP-06
ขนาด : กว้าง 50 ซม.ลึก 50 ซม. สูง 150 ซม.
รุ่น : ชั้นวางเอนกประสงค์ 4,5 ชั้น รุ่น ไอดร้า
รหัสสินค้า : POP-11
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : ชั้น 4 เวย์
รหัสสินค้า : POP-12
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : ชั้น 4 เวย์ รุ่น Fillet
รหัสสินค้า : POP-45
ขนาด : กว้าง 83.5 ซม. ลึก 25 ซม. สูง 140 ซม.
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้า รุ่น พรีมา
รหัสสินค้า : POP-13
ขนาด : กว้าง 60 ซม.ลึก 35 ซม.สูง 120 ซม.
รุ่น : ชุดโครงแขวนตะขอ รุ่น วินนี่
รหัสสินค้า : POP-14
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : ชุดโครงแขวนตะขอ รุ่น คลาสสิค
รหัสสินค้า : POP-15
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : ชุดโครงแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : POP-16
ขนาด : 60 cm.×ลึก 40 cm.×สูง 150 cm.
รุ่น : กระบะสี่เหลี่ยมลวด รุ่น บราวโว่
รหัสสินค้า : POP-20
ขนาด : 90 x 50 x 150 cm.
รุ่น : POP รุ่น กระบะจัดรายการแบบพับได้
รหัสสินค้า : POP-40
ขนาด : 50x50x89 cm.
รุ่น : ชั้นหนังสือพิมพ์ รุ่น คอสโม่1
รหัสสินค้า : POP-28
ขนาด : กว้าง 50 ซม.ลึก 30 ซม.สูง 150 ซม.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือพิมพ์ 4 ด้าน รุ่น คอสโม่4
รหัสสินค้า : POP-29
ขนาด : กว้าง 60 ซม.ลึก 60 ซม.สูง 150 ซม.
รุ่น : ชั้นวางนิตยสารแบบตั้ง 5 ชั้น รุ่นวิลล่า
รหัสสินค้า : POP-37
ขนาด : 30 x 28 x 90 cm.
รุ่น : ชั้นเอนกประสงค์รุ่น สวีตตี้
รหัสสินค้า : POP-38
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นวางเอนกประสงค์รุ่น โพล่า
รหัสสินค้า : POP-39
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นวางแบบขั้นบันไดบนเคาน์เตอร์
รหัสสินค้า : POP-03
ขนาด : กว้าง 31 ซม. ลึก 32 ซม. สูง 29 ซม.
รุ่น : POP-ตะกร้าซ้อน 60 ซม.
รหัสสินค้า : POP-36
ขนาด : 60 ซม.
รุ่น : ตะกร้า OK
รหัสสินค้า : Basket-OK
ขนาด : ก. 37 ล.30.5 ส.23 ซม.
รุ่น : ตะกร้าหิ้ว รุ่น คีบอิน
รหัสสินค้า : POP-09
ขนาด : กว้าง 35 ซม.ลึก 25 ซม.สูง 25 ซม.
รุ่น : ตะกร้าหิ้ว รุ่น คีบอินชุบโครเมียม
รหัสสินค้า : POP-091
ขนาด : N/A
รุ่น : ที่วางตะกร้าหิ้ว(ชุปโครเมี่ยม) รุ่น โครเมี่ยม
รหัสสินค้า : POP-10
ขนาด : กว้าง 35 ซม. ลึก 25 ซม. สูง 25 ซม.
รุ่น : รถเข็นตะกร้า
รหัสสินค้า : POP-101
ขนาด : N/A
รุ่น : ป้ายประชาสัมพันธ์สแตนเลส (โครเมียมแผ่นอคริลิค) รุ่น เซอร์เวียร์
รหัสสินค้า : POP-07
ขนาด : กว้าง 54 ซม.ลึก 74 ซม.สูง 170 ซม.
รุ่น : ไอริส
รหัสสินค้า : POP-Ilis
ขนาด : ก.45 x ล.45 x ส.195 ซม.
รุ่น : กระจกโค้ง รุ่น นูทรี
รหัสสินค้า : POP-08
ขนาด : กว้าง 45 ซม. สูง 45 ซม.
รุ่น : หัวตะแกรงขั้นบันได 1 รุ่น อิมเมจบน
รหัสสินค้า : POP-31
ขนาด : -
รุ่น : ตะแกรงซีดี 4 ช่อง รุ่น ซีดี 4
รหัสสินค้า : POP-01
ขนาด : กว้าง 65 ซม. ลึก 7 ซม.สูง100 ซม.
รุ่น : ตะกร้าแขวนโครง รุ่น วินนี่
รหัสสินค้า : POP-17
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : ตะกร้าแขวนโครง รุ่น คลาสสิค
รหัสสินค้า : POP-18
ขนาด : กว้าง 60 ซม. ลึก 35 ซม.
รุ่น : ชั้นวางรุ่นไพล็อท 3 ชั้น สูง120
รหัสสินค้า : PL-01
ขนาด : กว้าง90 X ลึก30 X สูง120
รุ่น : ชั้นวางรุ่นไพล็อท 4 ชั้น สูง150
รหัสสินค้า : PL-02
ขนาด : กว้าง90 X ลึก30 X สูง150
รุ่น : ชั้นวางรุ่นไพล็อท 5 ชั้น สูง180
รหัสสินค้า : PL-03
ขนาด : กว้าง90 X ลึก30 X สูง150
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 ชั้นวางขายหนังสือ
 
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ปิดหัว-ท้าย รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-105
ขนาด : 50 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ปิดหัว-ท้าย รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-110
ขนาด : 50 x 25 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ปิดหัว-ท้าย รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-115
ขนาด : 50 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือริมผนัง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-101
ขนาด : 90 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือริมผนัง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-106
ขนาด : 90 x 25 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือริมผนัง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-111
ขนาด : 90 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือกลางห้อง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-103
ขนาด : 90 x 50 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือกลางห้อง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-108
ขนาด : 90 x 50 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือกลางห้อง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : SM-113
ขนาด : 90 x 50 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ปิดหัว-ท้าย รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-030
ขนาด : 50 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ปิดหัว-ท้าย รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-039
ขนาด : 50 x 25 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ปิดหัว-ท้าย รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-021
ขนาด : 50 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ริมผนัง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-023
ขนาด : 90 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ริมผนัง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-024
ขนาด : 90 x 25 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือ ริมผนัง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-037
ขนาด : 90 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือกลางห้อง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-029
ขนาด : 90 x 50 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือกลางห้อง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-031
ขนาด : 90 x 50 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางหนังสือกลางห้อง รุ่น สมาร์ท(Smart) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : SM-032
ขนาด : 90 x 50 x 180 cm.
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 ชั้นวางขายซีดี
 
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ปิดหัว-ท้าย รุ่น อีซี่ (Easy) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : ES-105
ขนาด : 50 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ปิดหัว-ท้าย รุ่น อีซี่ (Easy) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : ES-110
ขนาด : 50 x 25 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ริมผนัง รุ่น อีซี่ (Easy)
รหัสสินค้า : ES-115
ขนาด : 50 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ริมผนัง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : ES-101
ขนาด : 90 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ริมผนัง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : ES-106
ขนาด : 90 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี กลางห้อง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : ES-103
ขนาด : 90 x 50 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี กลางห้อง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบแผ่น
รหัสสินค้า : ES-108
ขนาด : 90 x 50 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ปิดหัว-ท้าย รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-105
ขนาด : 50 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ปิดหัว-ท้าย รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-110
ขนาด : 50 x 25 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ปิดหัว-ท้าย รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-115
ขนาด : 50 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ริมผนัง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-101
ขนาด : 90 x 25 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี ริมผนัง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-111
ขนาด : 90 x 25 x 180 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี กลางห้อง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-103
ขนาด : 90 x 50 x 120 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี กลางห้อง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-108
ขนาด : 90 x 50 x 150 cm.
รุ่น : ชั้นวางซีดี วีซีดี ดีวีดี กลางห้อง รุ่น อีซี่ (Easy) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : ESW-113
ขนาด : 90 x 50 x 180 cm.
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุอุปกรณ์
 
รุ่น : Modern Square Metal Shelves 3
รหัสสินค้า : SS-3
ขนาด : 85 x 35,45 x 90 cm.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ชั้น
รุ่น : Modern Square Metal Shelves 5
รหัสสินค้า : SS-5
ขนาด : 85 x 35,45 x 180 cm.
รับน้ำหนักได้ 50 กก./ชั้น
รุ่น : Chromium Stock
รหัสสินค้า : CM-S
ขนาด : -
รับน้ำหนักได้ 90 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นสต๊อก (Micro Rack) ชุดต้น
รหัสสินค้า : EG-105216F
ขนาด : 100 x 50 x 216 cm.
รับน้ำหนักได้ 180 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น Eagle ชุดต่อ
รหัสสินค้า : EG-105216N
ขนาด : 100 x 50 x 216 cm.
รับน้ำหนักได้ 180 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นสต๊อก (Micro Rack) ชุดต้น
รหัสสินค้า : EG-125216F
ขนาด : 120 x 50 x 216 cm.
รับน้ำหนักได้ 180 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นสต๊อก (Micro Rack) ชุดต่อ
รหัสสินค้า : EG-125216N
ขนาด : 120 x 50 x 216 cm.
รับน้ำหนักได้ 180 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นสต๊อก Eagle Extra ชุดต้น
รหัสสินค้า : EGX-100F
ขนาด : 100 x 50 x 216 cm.
รับน้ำหนักได้ 180 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นสต๊อก (Micro Rack) รุ่น Eagle Extra ชุดต่อ
รหัสสินค้า : EGX-100N
ขนาด : 100 x 50 x 216 cm.
รับน้ำหนักได้ 180กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ รุ่น ไททัน ชุดต้น
รหัสสินค้า : TS-61560F
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 300 - 400 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ รุ่น ไททัน (Titan) ชุดต่อ
รหัสสินค้า : TT-660-SN
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 300 - 400 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ รุ่น ไททัน (Titan) แบบตะแกรง
รหัสสินค้า : TT-660-WF
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 300 - 400 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุรุ่น ไททัน (Titan) แบบตะแกรง ชุดต่อ
รหัสสินค้า : TT-660-WN
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 300 - 400 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ รุ่น ไททัน (Titan) แบบปูไม้
รหัสสินค้า : TT-660-WF
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 300 - 400 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ รุ่น ไททัน (Titan) แบบปูไม้
รหัสสินค้า : TS-61560N
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
รับน้ำหนักได้ 300 - 400 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง รุ่น มีเดียมแร็ค (Medium Rack)
รหัสสินค้า : RM-190-MF
ขนาด : 190x95 x240 cm.
รับน้ำหนักได้ 500 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง รุ่น มีเดียมแร็ค (Medium Rack)
รหัสสินค้า : RM-240-MF
ขนาด : 240x120x240 cm.
รับน้ำหนักได้ 500 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้ารุ่น TITAN BEAM70
รหัสสินค้า : TTB-70
ขนาด : 150 x 60 x 220 cm.
500 กก. / แผ่นชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง รุ่น มีเดียมแร็ค (Medium Rack) ชุดต่อ
รหัสสินค้า : RM-190-MN
ขนาด : 190x95x240 cm.
รับน้ำหนักได้ 500 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดกลาง รุ่น (Medium Rack) ชุดต่อ
รหัสสินค้า : RM-240-MN
ขนาด : 240x120x240 cm.
รับน้ำหนักได้ 500 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ รุ่น ลาก์จแร็ค (Large Rack)
รหัสสินค้า : RL-190-LF
ขนาด : 190x95x240 cm.
รับน้ำหนักได้1,000 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ รุ่น ลาก์จแร็ค (Large Rack) ชุดต่อ
รหัสสินค้า : RL-190-LN
ขนาด : 190x95 x240 cm.
รับน้ำหนักได้1,000 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ รุ่น ลาก์จแร็ค (Large Rack)
รหัสสินค้า : RL-240-LF
ขนาด : 240x120x240 cm.
รับน้ำหนักได้ 1,000 กก./ชั้น
รุ่น : ชั้นเก็บสินค้าและวัสดุ ขนาดใหญ่ รุ่น ลาก์จแร็ค (Large Rack) ชุดต่อ
รหัสสินค้า : RL-240-LN
ขนาด : 240x120x240 cm.
รับน้ำหนักได้ 1,000 กก./ชั้น
รุ่น : Selective Rack
รหัสสินค้า : SR-807F
ขนาด : 2.7x 1 x 3 เมตร
รับน้ำหนักได้ 1,500 - 2,500 กก./ชั้น
รุ่น : Longspan Rack
รหัสสินค้า : LR-807F
ขนาด : 3 ขนาด
รับน้ำหนักได้ 1,500 - 2,500 กก./ชั้น
รุ่น : Drive-In Rack
รหัสสินค้า : Drive-In Rack
ขนาด : -
รับน้ำหนักได้ 1,500 - 2,500 กก./ชั้น
รุ่น : Mezzanine Floor System
รหัสสินค้า : Mezzanine Floor
ขนาด : -
รับน้ำหนักได้มากถึง 300 - 1,000 กก./ตารางเมตร
รุ่น : Cantilever Racking
รหัสสินค้า : Cantilever Racking
ขนาด : -
น้ำหนักที่รับได้ไม่เกิน10 ตัน.
รุ่น : Long Profile Rack (Side Load)
รหัสสินค้า : -
ขนาด : -
รับน้ำหนักได้500 - 1,000กก.
รุ่น : Long Profile Rack (Front Load)
รหัสสินค้า : -
ขนาด : -
รับน้ำหนักได้ 1,000กก.
รุ่น : Stacking Pallet
รหัสสินค้า : -
ขนาด : มี 3 ขนาด.
รับน้ำหนักได้มากถึง 1,000 กก.
รุ่น : กันชนเสาแร็ค Post guard
รหัสสินค้า : PG-1
ขนาด : N/A
รุ่น : กันชนเสาแร็ค Post guard
รหัสสินค้า : PG-2
ขนาด : N/A
รุ่น : Pallet TP-1/1
รหัสสินค้า : TP-1/1
ขนาด : 100 x 120 x 18 cm.
รุ่น : TP-17
รหัสสินค้า : TP-17
ขนาด : 110 x 120 x 15 cm.
รุ่น : TP-19
รหัสสินค้า : TP-19
ขนาด : 100 x 120 x 14.4 cm.
รุ่น : TP-20
รหัสสินค้า : TP-20
ขนาด : 100 x 120 x 15 cm
รุ่น : TP-23
รหัสสินค้า : TP-23
ขนาด : 110 x 110 x 12 cm.
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 ตู้แช่อาหารและเครื่องดื่ม
 
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ระบบโนฟรอส รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : SNL 140 A
ขนาด : กว้าง 600 ลึก 640 สูง 1470 มม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ระบบโนฟรอส รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : SNL 170 B
ขนาด : กว้าง 600 ลึก 643 สูง 1770 มม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู ระบบโนฟรอส รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : SNL 190 C
ขนาด : กว้าง 600 ลึก 640 สูง 1970 มม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู รุ่นSNL1000Q
รหัสสินค้า : SNL1000Q
ขนาด : กว้าง 59.3 ลึก 61.1 สูง186 ซม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู SNL-500
รหัสสินค้า : SNL-500
ขนาด : กว้าง 54 ลึก 66 สูง 132 ซม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู SNL-640
รหัสสินค้า : SNL-640
ขนาด : กว้าง 54 ลึก 66 สูง 152.5 ซม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 1 ประตู รุ่น SNL-820
รหัสสินค้า : SNL-820
ขนาด : กว้าง 54 ลึก 66 สูง 178.5 ซม.
รุ่น : ตู้แช่เครื่องดื่ม 2 ประตู โนฟรอส รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : WTK 2000 NF
ขนาด : 1170 x 720 x 2085 mm.
รุ่น : ตู้แช่ 2 ประตู Freez รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : WTK 2000 FF
ขนาด : 1170 x 720 x 2085 mm.
รุ่น : ตู้แช่ 3 ประตู โนฟรอส รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : WTK 3000 NF
ขนาด : 1730 x 720 x 2085 mm
รุ่น : ตู้แช่ 3 ประตู Freez รุ่น SNOWLAND
รหัสสินค้า : WTK 3000 FF
ขนาด : 1730 x 720 x 2085 mm.
รุ่น : ตู้แช่รุ่น WTK-3300FF
รหัสสินค้า : WTK-3300FF
ขนาด : กว้าง 173 ลึก 72 สูง 208.5 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKG 090 SNC
ขนาด : กว้าง 90 ลึก 79 สูง 135 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKG 100 SNC
ขนาด : กว้าง 100 ลึก 79 สูง 135 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKG 120 SNC
ขนาด : กว้าง 120 ลึก 79 สูง 135 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKG 150 SNC
ขนาด : กว้าง 150 ลึก 79 สูง 135 cm.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKD-900 SBD
ขนาด : กว้าง 90 ลึก 83 สูง 131 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKD-1200 SBD
ขนาด : กว้าง 120 ลึก 83 สูง 131 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์เค้ก/ตู้แช่เค้ก
รหัสสินค้า : SKD-1500 SBD
ขนาด : กว้าง 150 ลึก 83 สูง 131 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนโช๊คอัพ/ฝาทึบ 0.85 ม. รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SCM-270SBD
ขนาด : กว้าง 85 ลึก 70 สูง 85 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนโช๊คอัพ/ฝาทึบ 1.05 ม. รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SCM-320SBD
ขนาด : กว้าง 105 ลึก 70 สูง 85 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนบานเลื่อน รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SMF-230 SBD
ขนาด : กว้าง 81 ลึก 66 สูง 86 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนบานเลื่อน1.05 ม. รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SMF-320 SBD
ขนาด : กว้าง 105 ลึก 66 สูง 86 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนบานเลื่อน1.27ม. รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SMF-400 SBD
ขนาด : กว้าง 127 ลึก 66 สูง 86 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนบานเลื่อนโค้ง1.05 ม. รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SMCF-320 SBD
ขนาด : กว้าง 105 ลึก 65 สูง 86 ซม.
รุ่น : ตู้แช่แข็งแนวนอนบานเลื่อนโค้ง 1.27 ม. รุ่น Sanden Intercool
รหัสสินค้า : SMCF-400 SBD
ขนาด : กว้าง 127 ลึก 65 สูง 86 ซม.
รุ่น : ตู้แช่นอนฝาทึบโช๊คอัพ
รหัสสินค้า : SNH-0103
ขนาด : กว้าง 63.5 ลึก 54 สูง 85 ซม.
รุ่น : ตู้แช่นอนฝาทึบโช๊คอัพ
รหัสสินค้า : SNH-0163
ขนาด : กว้าง 82 ลึก 54 สูง 85 ซม.
รุ่น : ตู้แช่นอนฝาทึบโช๊คอัพ
รหัสสินค้า : SNH-0203
ขนาด : กว้าง 98.5 ลึก 54 สูง 85 ซม.
รุ่น : ตู้แช่นอนฝาทึบโช๊คอัพ
รหัสสินค้า : SNH-0303
ขนาด : กว้าง 115 ลึก 64 สูง 85 ซม.
รุ่น : ตู้แช่นอนฝาทึบโช๊คอัพ
รหัสสินค้า : SNH-0403
ขนาด : กว้าง 135 ลึก 64 สูง 85 ซม.
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 เฟอร์นิเจอร์ค้าปลีก
 
รุ่น : Counter รุ่น นาด้าไวท์ เเบบกระจก (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-001
ขนาด : กว้าง150 ลึก170 สูง 200 ซม.
รุ่น : ไซด์บอร์ดบน รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-002
ขนาด : กว้าง150 ลึก30 สูง 110 ซม.
รุ่น : ไซด์บอร์ดล่าง รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-003
ขนาด : กว้าง150 ลึก45 สูง110 ซม.
รุ่น : ที่วางคอมพิวเตอร์ รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-004
ขนาด : กว้าง60 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : ตัวเข้ามุม รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-005
ขนาด : กว้าง50 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบกระจก รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-006
ขนาด : กว้าง100 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบตะกร้า รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-007
ขนาด : กว้าง100 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : Counter รุ่น แกรนนาด้า เเบบกระจก (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GN-001
ขนาด : กว้าง150 ลึก170 สูง 200 ซม.
รุ่น : ไซด์บอร์ดบน รุ่น แกรนด์นาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-002
ขนาด : กว้าง150 ลึก30 สูง 110 ซม.
รุ่น : ไซด์บอร์ดล่าง รุ่น แกรนด์นาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-003
ขนาด : กว้าง150 ลึก45 สูง110 ซม.
รุ่น : ที่วางคอมพิวเตอร์ รุ่น แกรนด์นาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-004
ขนาด : กว้าง60 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : ตัวเข้ามุม รุ่น แกรนด์นาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-005
ขนาด : กว้าง50 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบตะกร้า รุ่น แกรนด์นาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-006
ขนาด : กว้าง100 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบกระจก รุ่น แกรนด์นาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-007
ขนาด : กว้าง100 ลึก50 สูง90 ซม.
รุ่น : ชุดเคาน์เตอร์ รุ่น ซุปเปอร์ริช (Super Rich)
รหัสสินค้า : SPR-001
ขนาด : กว้าง120 ยาว 55 สูง 85 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์เเขวนถุง รุ่น ซุปเปอร์ริช
รหัสสินค้า : SPR-002
ขนาด : กว้าง80 ลึก55 สูง68 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์เก็บเงิน รุ่น ซุปเปอร์ริช
รหัสสินค้า : SPR-003
ขนาด : กว้าง 50 ลึก 50 สูง 85 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์หน้าตรงทึบขวา รุ่น ซุปเปอร์ริช
รหัสสินค้า : SPR-004
ขนาด : กว้าง 120 ลึก 55 สูง 85 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์หน้าตรงทึบซ้าย รุ่น ซุปเปอร์ริช
รหัสสินค้า : SPR-005
ขนาด : กว้าง 120 ลึก 55 สูง 85 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์หน้าตรงแบบตะกร้า+กระจก
รหัสสินค้า : FT-062
ขนาด : 150 x 50 x 90 cm.
รุ่น : เคาน์เตอร์หน้าตรงแบบตะกร้า
รหัสสินค้า : FT-063
ขนาด : 90 x 50 x 90 cm.
รุ่น : เคาน์เตอร์หน้าตรงแบบตะกร้า+กันตก
รหัสสินค้า : FT-057
ขนาด : กว้าง150 ยาว 50 สูง 90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์ช่องจ่ายแก้ว รุ่น แกรนด์นาด้า(Grand Nada)
รหัสสินค้า : GNC-03
ขนาด : กว้าง80xลึก63xสูง90
รุ่น : เคาน์เตอร์ซิ้ง รุ่น แกรนด์นาด้า(Grand Nada)
รหัสสินค้า : GNC-01
ขนาด : กว้าง90xลึก90xสูง90
รุ่น : เคาน์เตอร์บานคู่ รุ่น แกรนด์นาด้า(Grand Nada)
รหัสสินค้า : GNC-02
ขนาด : กว้าง80xลึก63xสูง90
รุ่น : เคาน์เตอร์สำหรับทิ้งของ รุ่น แกรนด์นาด้า(Grand Nada)
รหัสสินค้า : GNC-04
ขนาด : กว้าง50xลึก63xสูง93
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบตะกร้า-กระจก รุ่น แกรนนาด้า (Grand Nada)
รหัสสินค้า : GND-008
ขนาด : กว้าง150 ลึก 50 สูง 90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบกระจก 3 ชั้น
รหัสสินค้า : FT-060
ขนาด : กว้าง 90 ยาว 50 สูง 90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์แบบตะกร้า-กระจก รุ่น นาด้าไวท์ (NadaWhite)
รหัสสินค้า : NDW-008
ขนาด : กว้าง150 ลึก 50 สูง 90 ซม.
รุ่น : เคาน์เตอร์ซิ้ง รุ่น นาด้าไวท์(Nada White)
รหัสสินค้า : NWC-01
ขนาด : กว้าง90xลึก90xสูง90
รุ่น : เคาน์เตอร์บานคู่ รุ่น นาด้าไวท์(Nada White)
รหัสสินค้า : NWC-02
ขนาด : กว้าง80xลึก63xสูง90
รุ่น : เคาน์เตอร์ช่องจ่ายแก้ว รุ่น นาด้าไวท์(Nada White)
รหัสสินค้า : NWC-03
ขนาด : กว้าง80xลึก63xสูง90
รุ่น : เคาน์เตอร์สำหรับทิ้งของ รุ่น นาด้าไวท์(Nada White)
รหัสสินค้า : NWC-04
ขนาด : กว้าง50xลึก63xสูง93
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 ชั้นโฆษณาสินค้า
 
รุ่น : บูทโฆษณาสินค้า แบบกลางห้อง
รหัสสินค้า : 125
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์สินค้าแบบตะแกรง
รหัสสินค้า : 121
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าเฉพาะแบบ
รหัสสินค้า : 104
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์เครื่องสำอางค์
รหัสสินค้า : 128
ขนาด : -
รุ่น : แสตนโชว์สินค้า
รหัสสินค้า : 1720
ขนาด : -
รุ่น : บูทขายสินค้า โฆษณาสินค้า
รหัสสินค้า : 1702
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าแบบกล่อง
รหัสสินค้า : 1610
ขนาด : -
รุ่น : แสตนโชว์สินค้า+กล่องไฟ
รหัสสินค้า : 1600
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาหนังสือ ชั้นโชว์หนังสือ
รหัสสินค้า : 1409
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้า แบบตะแกรง 5 ชั้น
รหัสสินค้า : 1313
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์สินค้าค้าแบบตะขอแขวน
รหัสสินค้า : 1307
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์สินค้าแบบตะแกรง 4 ชั้น
รหัสสินค้า : 1306
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์เครื่องสำอางค์ 2 ด้าน
รหัสสินค้า : 1201
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้า 4 ด้าน
รหัสสินค้า : 1109
ขนาด : -
รุ่น : ตู้โชว์กระจก
รหัสสินค้า : 1012
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณา หนังสือ ใบปลิว
รหัสสินค้า : 412
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าเฉพาะแบบ
รหัสสินค้า : 712
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์สินค้าเอนกประสงค์
รหัสสินค้า : 511
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าแบบตะขอแขวน ผนังแพ็คบอร์ด
รหัสสินค้า : 613
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าแบบวางโชว์
รหัสสินค้า : 612
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าแบบแขวนตะแกรง
รหัสสินค้า : 418
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าแบบวางโชว์ ผนังตะแกรง
รหัสสินค้า : 519
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าเฉพาะแบบ
รหัสสินค้า : 518
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นวางสำลีตรารถพยาบาล
รหัสสินค้า : 517
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าเฉพาะแบบ
รหัสสินค้า : 516
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าแบบ 4 ด้าน
รหัสสินค้า : 515
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้า 4 เวย์
รหัสสินค้า : 514
ขนาด : -
รุ่น : แสตนโชว์สินค้า แบบแขวน
รหัสสินค้า : 137
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าเฉพาะแบบ
รหัสสินค้า : 141
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโฆษณาสินค้าเฉพาะแบบ
รหัสสินค้า : 126
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์เครื่องปรุงอาหาร
รหัสสินค้า : 425
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์หนังสือ
รหัสสินค้า : 426
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์หลอดไฟ
รหัสสินค้า : 427
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์กระป๋องสี
รหัสสินค้า : 428
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชวน้ำมันเครื่อง
รหัสสินค้า : 429
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์สินค้า
รหัสสินค้า : 430
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์แบบตะแกรงลวด
รหัสสินค้า : 431
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์แป้งสำหรับเด็ก
รหัสสินค้า : 432
ขนาด : -
รุ่น : ชั้นโชว์อุปกรณ์
รหัสสินค้า : 433
ขนาด : -
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 อุปกรณ์จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม
 
รุ่น : เครื่องจ่ายน้ำหวาน รุ่น Snowland
รหัสสินค้า : SFC 209 SBD
ขนาด : กว้าง 28.6 ซม.ยาว 38 ซม. สูง 58.7 ซม.
รุ่น : เครื่องจ่ายน้ำหวาน Snowland
รหัสสินค้า : SFC 218 SBD
ขนาด : กว้าง 65.1 ซม.ยาว 38.1 ซม. สูง 69.4 ซม.
รุ่น : เครื่องจ่ายน้ำหวาน รุ่น Snowland
รหัสสินค้า : SFC 318 SBD
ขนาด : กว้าง 52 ซม.ยาว 38 ซม. สูง 58.7 ซม.
รุ่น : เครื่องจ่ายน้ำหวาน รุ่น Snowland
รหัสสินค้า : SFC 409 SBD
ขนาด : กว้าง 44.4 ซม.ยาว 38.1 ซม. สูง 69.4 ซม.
รุ่น : ICE-DISPENSERS
รหัสสินค้า : NET_ID
ขนาด : 540 x 400 x 750 mm.
รุ่น : เครื่องผลิตพร้อมจ่ายน้ำแข็ง เกร็ด Snowland
รหัสสินค้า : NET-101A , NET-101B
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : เครื่องผลิตพร้อมจ่ายน้ำแข็ง เกร็ด snowland
รหัสสินค้า : NET-101B
ขนาด : กว้าง 81 ซม.ยาว 60 ซม. สูง 92 ซม.
รุ่น : เครื่องจ่ายน้ำหวานชนิดเกร็ด
รหัสสินค้า : GBG2
ขนาด : กว้าง 40 ยาว 48 สูง82 ซม.
รุ่น : เครื่องจ่ายน้ำหวานชนิดเกร็ด
รหัสสินค้า : GBG3
ขนาด : กว้าง 60 ยาว 48 สูง 82 ซม.
รุ่น : เครื่องย่างไส้กรอก พร้อมฝาครอบ Freser Roller grall
รหัสสินค้า : 30SSB
ขนาด : กว้าง 24 ซม.ยาว 21 ซม. สูง 13 ซม.
รุ่น : เครื่องทำข้าวโพด STAR ขนาด 6 ออนซ์ - 39S
รหัสสินค้า : 39S
ขนาด : กว้าง 39 ซม. ยาว 53 ซม.สูง 63 ซม.
รุ่น : เครื่องทำข้าวโพดคั่ว
รหัสสินค้า : 00160
ขนาด : N/A
รุ่น : ตัวจ่ายแก้ว สำหรับเคาน์เตอร์ Sanjammar
รหัสสินค้า : C-3200CV
ขนาด : มี 3 ขนาด
รุ่น : เครื่องจ่ายหลอด1 ด้าน TRAEX
รหัสสินค้า : TRAEX-01
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : เครื่องทำน้ำร้อน WEST BAND
รหัสสินค้า : WB-001 55
ขนาด : มี 2 ขนาด
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 ตู้กระจกและกระบะสินค้า
 
รุ่น : ตู้โชว์กระจก รุ่น มาร์โรไม้
รหัสสินค้า : POP-33
ขนาด : กว้าง 110 ลึก 50 สูง 100 ซม.
รุ่น : ตู้โชว์กระจก รุ่น มาร์โรเหล็ก
รหัสสินค้า : POP-34
ขนาด : กว้าง 110 ลึก 50 สูง 100 ซม.
รุ่น : ตู้กระจก สต็อกเหล็ก
รหัสสินค้า : pop-51
ขนาด : กว้าง 100 ลึก 50 สูง 110 ซม.
รุ่น : ตู้กระจก สต็อกเหล็ก
รหัสสินค้า : pop-52
ขนาด : กว้าง 100 ลึก 50 สูง 110 ซม.
รุ่น : ตู้กระจกแบบเหลี่ยม (สั่งทำ)
รหัสสินค้า : 1010
ขนาด : N/A
รุ่น : ตู้กระจกแบบเหลี่ยม (สั่งทำ)
รหัสสินค้า : 1005
ขนาด : N/A
รุ่น : ตู้กระจกแบบเหลี่ยม (สั่งทำ)
รหัสสินค้า : 1006
ขนาด : N/A
รุ่น : ตู้กระจกแบบเหลี่ยม (สั่งทำ)
รหัสสินค้า : 1007
ขนาด : N/A
รุ่น : ตู้กระจกแบบเหลี่ยม (สั่งทำ)
รหัสสินค้า : 1009
ขนาด : N/A
รุ่น : ตู้กระจกแบบเหลี่ยม (สั่งทำ)
รหัสสินค้า : 1004
ขนาด : N/A
รุ่น : กระบะขายสินค้า รุ่น เกรท (แบบเหลี่ยม)
รหัสสินค้า : POP-46
ขนาด : ขนาด กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.
รุ่น : กระบะขายสินค้า รุ่น เกรท
รหัสสินค้า : POP-19
ขนาด : กว้าง 120 ซม.ลึก 60 ซม.สูง 85 ซม.
รุ่น : กระบะขายสินค้า รุ่น เกรท (แบบเหลี่ยม)
รหัสสินค้า : POP-49
ขนาด : ขนาด กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.
รุ่น : กระบะขายสินค้า รุ่น เกรท (แบบเหลี่ยม)
รหัสสินค้า : POP-47
ขนาด : ขนาด กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.
รุ่น : กระบะขายสินค้า รุ่น เกรท (แบบเหลี่ยม)
รหัสสินค้า : POP-48
ขนาด : กว้าง 120 ลึก 60 สูง 85 ซม.
 
 
โทร 0-2691-1146, 0-2276-4313, 08-4534-5714, 08-2599-5701
 รถเข็นสินค้า
 
รุ่น : รถเข็นสินค้า รุ่น ฟรีโน่
รหัสสินค้า : POP-15-1
ขนาด : 15 ลิตร
รุ่น : รถเข็นสินค้า รุ่น ฟรีโน่
รหัสสินค้า : POP-75-2
ขนาด : 75 ลิตร
รุ่น : รถเข็นสินค้า รุ่น ฟรีโน่
รหัสสินค้า : POP-100-1
ขนาด : 100 ลิตร
รุ่น : รถเข็นฮาร์ดแวร์
รหัสสินค้า : ZP-ZB5STD
ขนาด : 63 x 110 x 104 cm.
รุ่น : รถยกลากพาเลทแบบใช้มือ
รหัสสินค้า : SBK-0635
ขนาด : -
รุ่น : SBK-01619
รหัสสินค้า : SBK-01619
ขนาด : -
รุ่น : Stacker
รหัสสินค้า : SBK-1019
ขนาด : -
รุ่น : รถเข็นเหล็กทรงสูง
รหัสสินค้า : RO-60
ขนาด : 80 x 110 x 170 cm.
รุ่น : รถเข็นเหล็กทรงสูง
รหัสสินค้า : RO-080
ขนาด : 80 x 110 x 170 cm.
รุ่น : LAINNO-2H
รหัสสินค้า : LAINNO-2H
ขนาด : 61 x 93 x 86 cm.
รุ่น : รถเข็นสำเร็จรูป 2 ชั้น(รุ่นใหญ่)
รหัสสินค้า : LAINNO-2L
ขนาด : 61 x 96 x 95 cm.
รุ่น : LAINNO-3L
รหัสสินค้า : LAINNO-3L
ขนาด : 61 x 96 x 95 cm.
รุ่น : ZST2
รหัสสินค้า : ZST2
ขนาด : 60 x 45 x 90 cm.
รุ่น : ZST3
รหัสสินค้า : ZST3
ขนาด : 60 x 45 x 90 cm.
รุ่น : รถเข็นสำเร็จรูปชั้นเดียว
รหัสสินค้า : LAINNO-FI
ขนาด : 61 x 92 x 86 cm.
รุ่น : รถเข็นสำเร็จรูปชั้นเดียว (พับได้)
รหัสสินค้า : LAINNO-FO
ขนาด : 61 x 92 x 86 cm.
รุ่น : รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียว (รุ่นเล็ก)
รหัสสินค้า : LAINNO-SS1
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น1 แฮนด์
รหัสสินค้า : LAINNO-SS2
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น1 แฮนด์
รหัสสินค้า : LAINNO-SS3
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : TT2-4006
รหัสสินค้า : TT2-4006
ขนาด : 60 x 40 x 91 cm.
รุ่น : TT2-5007
รหัสสินค้า : TT2-5007
ขนาด : 82 x 50 x 91 cm.
รุ่น : LAINNO-ST2
รหัสสินค้า : LAINNO-ST2
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : LAINNO-ST3
รหัสสินค้า : LAINNO-ST3
ขนาด : มี 2 ขนาด
รุ่น : SP-300
รหัสสินค้า : SP-300
ขนาด : -
รุ่น : SP-500
รหัสสินค้า : SP-500
ขนาด : -
รุ่น : GI-2500
รหัสสินค้า : GI-2500
ขนาด : -
 
 
สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่ บริษัท แคนนอน บอล บิสซิเนสโปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ อาคารเลขที่ 92 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ปากซอย 8 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ (02) 691 1146 (Auto 12 lines),
แฟกซ์ (02) 691-1149
Website http://www.OKretails.com
E-mail okretails@hotmail.com
 
โรงงาน
โรงงาน บริษัท แคนนอนบอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่

เลขที่ 96/3 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองลากฆ้อน(นพวงษ์-บางเลน) ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

โทรศัพท์ (02)977-7534 Fax.(02)977-7101
โรงงาน
 
ศูนย์จำหน่ายสินค้า
1. รัชดา-ห้วยขวาง
(02)691 1146 (Auto 12 lines) , 084-534-5714 , 086-022-5942
2. ลาดพร้าว 1
(02)704-7578
3. ลาดพร้าว 2 130/1
(02)769-8486-8
4. ศรีนครินทร์ 1
(02)748-6910
5. ศรีนครินทร์ 2
(02)758-8391
6. รังสิต
(02)992-0033
7. สาทร
(02)676-2417
8.CFM บางบอน
(02)417-2371-3
9.แจ้งวัฒนะ
(02)984-4884-5
 
ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์
 
ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์
 
ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์
 
ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์ ชั้นวาง ตู้แช่ ชั้นเก็บสินค้า เคาน์เตอร์
 

ประวัติบริษัท

บริษัท แคนนอน บอล บิสซิเนส โปรดักส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2533 มูลค่าทรัพย์สินกว่า 60 ล้านบาท เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภท ชั้นวางสินค้า,ชั้นวางมินิมาร์ท, ชั้นวางหนังสือ, ชั้นวางซีดี, ชั้นวางสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ, ตู้แช่เย็นเครื่องดื่มและอาหาร ยี่ห้อ SNOWLAND, เคาน์เตอร์เก็บเงินและเฟอร์นิเจอร์รวมทั้งสินค้าตามความต้องการหรือสินค้าตามสั่ง มานานนับสิบกว่าปี
   
  การผลิต  
  เรามีโรงงานของเราเองเพื่อผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและกระบวนการผลิตที่ล้ำยุคก้าวไกล บนพื้นที่การผลิตกว่า 6,400 ตารางเมตร พนักงานการผลิตกว่า 200 ชีวิต เรามีระบบตรวจสอบคุณภาพในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ึงมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการผลิตจากโรงงานของเราจึงได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพที่ดีเยี่ยมก่อนส่งถึงสู่มือของลูกค้า  
 
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
หุ่นยนต์เชื่อมแร็ค หุ่นยนต์เชื่อม แผนกเฟอร์นิเจอร์ พับแผ่นชั้น
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack   ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack ชั้นวาง ชั้นเก็บสินค้า ตู้แช่ ชั้นโฆษณา Shelf Rack
 
วัตถุดิบและรูปแบบชิ้นงาน
 
เหล็กกล่อง เหล็กตัวC ตัวอย่างการพับเหล็กแผ่น2 การรีดเหล็กแผ่น
เหล็กกล่อง เหล็กรูปตัวC ตัวอย่างการพับเหล็กแผ่น การรีดเหล็กแผ่น
 
การีดเหล็กแผ่น   การรีดเสาแบบโอเมก้าเชฟ   วัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่น   การอาร์คแผ่นเหล็กประกบกัน
การีดเหล็กแผ่น   การรีดเสาแบบโอเมก้าเชฟ   วัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่น   การอาร์คแผ่นเหล็กประกบกัน
 
การเชื่อมประกอบแผ่น   การตัดเหล็กกล่อง   การตัดเหล็กกล่อง   การปั๊มและรีดขึ้นรูปจากเหล็
การเชื่อมประกอบแผ่น   การตัดเหล็กกล่อง   การปั๊มรูบนเหล็กแผ่น   การปั๊มและรีดขึ้นรูปจากเหล็ก
 
การเปลี่ยนรูปทรงของเหล็กแผ่   การพับและการปั๊มเหล็ก   การพับเหล็กแผ่น   การพับเหล็กและงานอาร์ค
การเปลี่ยนรูปทรงของเหล็กแผ่น   การพับและการปั๊มเหล็ก   การพับเหล็กแผ่น   การพับเหล็กและงานอาร์ค
 
การปั๊มรูบนเหล็กแผ่น   การปั๊มรูบนเหล็กแผ่น   การรีดแบบเม้มขอบในตัว   งานเชื่อมประกอบโครง
การปั๊มรูบนเหล็กแผ่น   การปั๊มรูบนเหล็กแผ่น   การรีดแบบเม้มขอบในตัว   งานเชื่อมประกอบโครง
 
งานปั๊มและงานพับ   งานปั๊มและงานพับ   งานปั๊มเหล็กกล่อง   งานปั๊มเหล็กแผ่น
งานปั๊มและงานพับ   งานปั๊มและงานพับ   งานปั๊มเหล็กกล่อง   งานปั๊มเหล็กแผ่น
 
งานปั๊มเหล็กแผ่น2   งานปั๊มเหล็กแผ่น   งานปั๊มเหล็กแผ่น4   งานปั๊มเหล็กแผ่น5
งานปั๊มเหล็กแผ่น2   งานปั๊มเหล็กแผ่น3   งานปั๊มเหล็กแผ่น4   งานปั๊มเหล็กแผ่น5
 
งานปั๊มเหล็กแผ่น6   งานปั๊มเหล็กแผ่น7   งานปั๊มเหล็กแผ่นและทำเขี้ยว   งานเหล็กท่อ
งานปั๊มเหล็กแผ่น6   งานปั๊มเหล็กแผ่น7   งานปั๊มเหล็กแผ่นและทำเขี้ยว   งานเหล็กท่อ
 
งานเหล็กท่อ2   งานอาร์ค   ลบคมปลายลวดด้วยการเจีย   เหล็กคอยล์
งานเหล็กท่อ2   งานอาร์ค   ลบคมปลายลวดด้วยการเจีย   เหล็กคอยล์
 
รูปแบบงานจากเหล็กแผ่น   ตัวอย่างงานจากการพับ   ตัวอย่างงานจากการพับ2   ตัวอย่างการรีดเหล็กแผ่น
รูปแบบงานจากเหล็กแผ่น   ตัวอย่างงานจากการพับ   ตัวอย่างงานจากการพับ2   ตัวอย่างการรีดเหล็กแผ่น
 
ตัวอย่างการปั๊มเหล็กแผ่น   ตัวอย่างการพับเหล็กแผ่น   ตัวอย่างการรีดเหล็กแผ่น2   ตัวอย่างการรีดเหล็กแผ่น3
ตัวอย่างการปั๊มเหล็กแผ่น   ตัวอย่างการพับเหล็กแผ่น   ตัวอย่างการรีดเหล็ก   ตัวอย่างการรีดเหล็ก2
 
ตัวอย่างการพับเหล็กแผ่น3   เหล็กผนังตู้ก่อนอัดโฟม   รูปแบบการพับชิ้นงาน   รูปแบบการพับชิ้นงาน2
ตัวอย่างการพับเหล็ก3   เหล็กผนังตู้ก่อนอัดโฟม   รูปแบบการพับชิ้นงาน   รูปแบบการพับชิ้นงาน2
 
ตัวอย่างงานประกอบ   ฐานรองตู้แช่   ชิ้นงานเหล็กแผ่น   การแพ็คสินค้าก่อนส่ง
ตัวอย่างงานประกอบ   ฐานรองตู้แช่   ชิ้นงานเหล็กแผ่น   การแพ็คสินค้าเพื่อส่ง
 
งานลวด   การอาร์คตะแกรงลวด   การประกอบโครงเหล็ก   ตัวอย่างการดัดและการอาร์คลวด
งานลวด   การอาร์คตะแกรงลวด   การประกอบโครงเหล็ก   ตัวอย่างการดัดและการอาร์คลวด
 
ลวดดัดโค้ง   การดัดและการอาร์คของลวด   การดัดลวด   ตัวอย่างการดัดลวด
ลวดดัดโค้ง   การดัดและการอาร์คของลวด   การดัดลวด   ตัวอย่างการดัดลวด
 
ชิ้นงานจากลวด   อะลูมิเนียม   ไม้MDF   ไม้ปาติเกิ้ล
ชิ้นงานจากลวด   อะลูมิเนียม   ไม้MDF   ไม้ปาติเกิ้ลผืนผ้า
 
ไม้ปาติเกิ้ล   การเซาะร่องเพื่อใส่กระจก   การเซาะร่องไม้   การดัดโค้งงานไม้
ไม้ปาติเกิ้ลสี่เหลี่ยมจัตุรัส   การเซาะร่องเพื่อใส่กระจก   การเซาะร่องไม้   การดัดโค้งงานไม้
 
การตัดมุมโค้งของเคาน์เตอร์   การตัดไม้และการปั๊มรู   การแต่งขอบด้วย-PVC   การประกอบเคาน์เตอร์
การตัดมุมโค้งของเคาน์เตอร์   การตัดไม้และการปั๊มรู   การแต่งขอบด้วย-PVC   การประกอบเคาน์เตอร์
 
การประกอบโครงแบบไร้น็อต   รูปแบบการตัดไม้   ขอบ-PVC   บานกระจกสำหรับตู้แช่
การประกอบโครงแบบฝังน็อต   รูปแบบการตัดไม้   ขอบ-PVC   บานกระจกสำหรับตู้แช่
 
อะคริลิคแบบแผ่น   อะคริลิคแบบแผ่น   อะคริลิคแบบแผ่น   อะคริลิคดัด
อะคริลิคแบบแผ่น   อะคริลิคแบบแผ่น   เลเซอร์อะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค
 
อะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค
ขึ้นรูปอะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค   ขึ้นรูปอะคริลิค
 
ตู้พ่นสี   โฟมโพลิยูนิเทรน   เตรียมชิ้นงานลงบ่อล้าง   บ่อล้างคราบมันบนผิวเหล็ก
ตู้พ่นสี   โฟมโพลิยูนิเทรน   เตรียมชิ้นงานลงบ่อล้าง   บ่อล้างคราบมันบนผิวเหล็ก
 
การพ่นสี   การพ่นสีลวด   ตัวอย่างชิ้นงานพ่นสี   การอบเคลือบสีด้วยความร้อน
การพ่นสี   การพ่นสีลวด   ตู้พ่นสี   การอบเคลือบสีด้วยความร้อน
 
การบริการ
เรามีการบริการที่พร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็นบริการการขนส่งมอบสินค้าได้อย่างทันความต้องการ และมีระบบขนส่ง มอบสินค้าทั่วไทยได้อย่างทั่วถึงมือลูกค้าทุกๆ รายของเรา นอกจากนี้เรายังมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ที่พร้อมเสมอเต็มที่ และเต็มใจบริการให้ลูกค้าถึงที่ ถึงเวลา ถึงเหตุการณ์ได้อย่างถึงใจอีกทั้งการบริการวัดพื้นที่ และการออกแบบสำหรับลูกค้าที่ต้องการแนวทางการจัดร้านใหม่ หรือการปรับปรุงร้านเก่าให้มีความทันสมัยขึ้น ให้ฟรี ! อีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่าเรามีทีมสุดยอดสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าของเราในทุกๆ ด้านของการให้บริการ
การบรรจุหีบห่อ
การบรรจุหีบห่อ การตีลัง ตีลัง กล่อง
       
การขนส่ง
การขนส่งสินค้า การขนส่ง ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางบก
ขนส่งทางบก ขนส่งทางรถไฟ ขนส่งทางเรือ ems
 
ภายใต้สัญลักษณ์  
   
นี่คือ
คือ สัญลักษณ์แห่งองค์กรคุณภาพมาตรฐานของเรา
นี่คือคือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพของสินค้าประเภทชั้นวางซุปเปอร์มาร์เก็ต, ชั้นวางหนังสือ,ชั้นวางซีดี ,ชั้นสต็อกขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับร้านค้าทั่วไป, มินิมาร์ท,ซุปเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ
นี่คือ snowland คือ สัญลักษณ์มาตรฐานของตู้แช่รุ่นใหม่,ตู้แช่เย็นเครื่องดื่ม,ตู้แช่เย็น,ตู้แช่แข็ง ที่ดีมีคุณภาพ สวยงามด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างโดดเด่น
นี่คือ คือ สัญลักษณ์มาตรฐานของผู้นำด้านชั้นโฆษณาสินค้า,บูธแสดงสินค้า,ชั้นโชว์สินค้า และงานสั่งทำทุกชนิด
นี่คือ คือ สัญลักษณ์มาตรฐานของชั้นอุตสาหกรรม,ชั้นวางของ,ชั้นเก็บสินค้า,คลังสินค้า
 

นโยบายคุณภาพ : เราจะไม่ปล่อยให้ "สินค้าที่ไม่ดี" และ "ความรู้สึกที่ไม่ดี" ไปถึงมือ "ลูกค้า" อย่างเด็ดขาด เพราะนั่นคือ "การทำลายอนาคต" ของเราโดยตรง เราจะสร้าง "ความประทับใจ" และ "แก้ไขด้านลบ" ให้แก่ลูกค้าอย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการ "สร้างอนาคต" ของเราให้มั่นคงตลอดไป

วิสัยทัศน์ : เราจะเป็น"ที่หนึ่ง" ด้านคุณภาพสินค้า ด้วย "ระบบการผลิต" ที่ลำสมัย ได้มาตรฐานคุณภาพระดับโลก โดยมอบความคุ้มค่า และความประทับใจสูงสุดให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ในวงการอุปกรณ์ค้าปลีกและคลังสินค้า


หน้าแรก  |  รู้จักบริษัท   |   ผลิตภัณฑ์  |  ดีไซน์ร้านตามฝัน  |  ติดต่อ

บริษัท แคนนอน บอล บิสซิเนสโปรดักส์ จำกัด


อาคารเลขที่ 92 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ปากซอย 8 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel : 02-691-1146 Fax: 02-691-1149 E-mail : okretails@hotmail.com
Website : www.okretails.com | www.snowlandfreezer.com | www.harvyrack.com | www.okadpoint.com

 

Yahoo bot last visit powered by  Bots Visit.Google bot last visit powered by Bots Visit Msn bot last visit powered by  Bots Visit..