Cantilever Racking / Long Profile Rack (Side Load)

รหัสสินค้า: Cantilever Racking

Availability: ในคลังสินค้า

เป็นชั้นวางสินค้าที่ออกแบบเฉพาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่มีความยาวมากหรือมีลักษณะวงแหวน เช่น เหล็กกล่อง ท่อ แผ่นไม้ แกนเพลา ฯลฯ สำหรับโหลดสินค้าด้านข้าง ช่วยเพิ่มความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า และช่วยให้ค้นหาสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

dimension

ออกแบบได้ตามความต้องการ
รับน้ำหนักได้ 1-5 ตัน/ชั้น
฿0.00