line@ask
tel@
share

ทฤษฎีตัว K สอนใจหลังโควิด “จะไม่มีคำว่าเหมือนเดิม ถ้าไม่ปรับตัวให้บิน ก็ต้องลงเหวเท่านั้น”

ทฤษฎีตัว K สอนใจหลังโควิด

จากนี้ไม่มีคำว่าเหมือนเดิม ถ้าไม่ถีบตัวขึ้น ก็ต้องดิ่งลงเท่านั้น

ในสถานการณ์ที่โควิด-19 กำลังจะผ่านไป คำถามยอดฮิตที่ทุกธุรกิจ (และทุกอาชีพ) สงสัย คืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ และควรทำยังไงให้ชีวิตกลับมามีความมั่นคงได้อีกครั้งหลังวิกฤต

คุณมงคล ลีลาธรรม” ประธานกรรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ตอบคำถามนี้ไว้ในรายการ โรงเรียนโควิดวิทยาติวเข้มสำหรับ SMEs คนตัวเล็ก ออกอากาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

  • ทฤษฎีตัว K” จากนี้มีแต่ขึ้นกับลง ไม่มีตรงกลาง

เพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบัน คุณมงคลได้เสนอ “ทฤษฎีตัว K” หมายถึงสภาวะที่ทุกคนถูกผลักให้มายืนตรงจุดเปลี่ยนที่เป็นเหมือนปากเหว ไม่สามารถเดินตรงต่อไปเหมือนที่ผ่านมาได้ มีแต่ต้องถีบตัวให้พุ่งขึ้น หรือไม่ก็ยอมดิ่งลงเหว เหมือนกับรูปตัว K ที่ต้องเลือกระหว่างเส้นชี้ขึ้น↗กับชี้ลง↘

ซึ่งการจะที่พุ่งตัวขึ้นเหนือเหวได้ จำเป็นต้องปรับตัว พัฒนาตัวเอง เปรียบเหมือนการยืนอยู่ขอบเหวแล้ว จากที่บินไม่ได้ ก็ต้องพยายามบินให้ได้ ถ้าเลือกที่จะทำอะไรแบบเดิม ๆ เดินตรงไปเหมือนที่เคยชิน ก็เท่ากับต้องไหลลงสู่จุดตกต่ำอย่างเลี่ยงไม่ได้

  • ทำตัวเองให้ จำเป็น” และ สำคัญ

คุณมงคลได้เสนอแนวคิดในการปรับตัว ว่าถ้าอยากเติบโตต่อได้ในยุคหลังโควิด-19 ต้องเลือกทำในสิ่งที่ “จำเป็น” และ “สำคัญ” ต่อผู้บริโภค เช่น ปัจจัยสี่ เพราะในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ผู้บริโภคจะถูกบีบให้ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก เหลือแค่ธุรกิจที่จำเป็นและสำคัญกับชีวิตจริง ๆ เท่านั้นที่จะอยู่ได้ทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังต้องยึดมั่นใน “วิมังสา” ซึ่งเป็นส่วนประกอบในอิทธิบาท 4 ที่หมายถึงการทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ตระหนักและเตือนสติตัวเอง รู้เป้าหมาย และหมั่นไตร่ตรองถึงสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ อยู่เสมอ

  • ทักษะ เทคโนโลยี รายได้ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากทำในสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ การพัฒนาตัวเองที่มีประสิทธิภาพ ควรประกอบด้วย 2 ส่วน คือทักษะ และเทคโนโลยี

ทักษะ หมายถึงความรู้ความสามารถที่เพิ่มพูนขึ้น ฝึกฝนไม่หยุดนิ่ง ส่วนเทคโนโลยี หมายถึงการรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับธุรกิจของเรา

หากคอยอัปเดต 2 สิ่งนี้อยู่ตลอด ก็สามารถผ่านพ้นได้ทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตอื่นในอนาคต และถ้าในสถานการณ์ที่ดี ก็จะเป็นแรงส่งให้โตไปได้ไกลกว่าคนอื่น พร้อมออกไปคว้าโอกาสที่คนอื่นเอื้อมไม่ถึง

จะเห็นว่าทฤษฎีตัว K ไม่ใช่แค่มีไว้สำหรับผู้ประกอบการอย่างเดียว แต่ตรงกับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะทำงานอะไร เหตุการณ์นี้ได้สอนให้เราเข้าใจถึงความไม่แน่นอน ใครที่ปรับตัวเก่ง หรือใครที่ปรับตัวไม่เป็น ผลของมันจะแสดงออกมาชัดเจนก็ตอนวิกฤตนี่เอง

เราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ถีบตัวขึ้นและก้าวผ่านหุบเหวนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับ

ขอบคุณบทความจาก : https://www.powersmethai.com/

« กลับ